Сторінка:Записки Наукового товариства імени Шевченка. Т. LXXXVII кн.1 (1909).djvu/47

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схваленоOblata testamentu imc pana Niemirycza. Anno 1679.

Wypis z ksiąg grodzkich zamku Łuckiego r. 1679. septembris drugiego dnia.

…Naprzud tedy świadczę się przed majestatem Pana Naywyższege… iż wyznawam Boga w Troycy Swiętey jedynego, iakom ochrzczony iest w imię Oyca y Syna y Ducha Świętego; tey Troycy przenayswiętszey jedność w bóstwie, jedność w majestacie, jedność we władzy wyznawam y w wierze swiętey katholickiey rrzymskiey zostaiąc, ducha mego w ręce Bogu i Stworzycielowi memu oddawam.

A ponieważ zdarzył mi Pan Bog okazyą przysłużyć się kościołowi świętemu, mieysce słynące cudami w Nowym Dworze w powiecie Pińskim leżące, część mnie przyrodzonym prawem należącą.., wielebnym ichmc oycom jezuitom pinskim, iako osobliwym zapisem moim ichmciom zapisał, y tym testamentem ostatniey woli moiey u prawo moie bliskość wykupienią wszytkiey tey kondycyi ichmciom dał. Cerkiew olewską iako soborna, ponieważ tam zeszłych rodziców moich ciała leżą, w iednosci swiętey ichcę mieć y dwa ostrówki zdawna do tey cerkwie należyte, ze wszytkiemi gruntami, polami, ogrodami, sianożęciami y młynie sobotami, także wszystkie cerkwie do włości Olewskiey należące, iakoto w Synadowieżach, w Irowie, Ichereniu (?), Kyszynie, w Białokurowiczach do tey iednosci swiętey mają należeć y swoie dochody y ostrówki y ze wszystkiemi przynależnosciami mają trzymać, także sobotami ma młynie y miarkami, a powinność onych w olewskiey cerkwie siedmice odprawować przez wszystkie czasy… (Док. N. 3).