Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік. Відділ 1. Ч. 1-26.pdf/377

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


зазначеної постанови ВУЦВК і РНК УСРР.

2. Запропонувати Народньому Ко місаріатові Фінансів протягом одного місяця видати інструкцію до застосо ваний цеї постанови. Харків, 28 квітня 1926 р.

Голова Всеукраїнского Центрального Виконавчого Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх Комісарів УСРР 8. Чубар.

Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету А. Буценко.

Оголошено у .Вістях ВУЦВК" 21 травня 2926 р., >5 114.

193. Про порядок, як дозволяти від кривати заклади для ваплатної гри. На скасування постанови Ради На родніх Комісарів УСРР з 19 вересня 1922 року „Про дозвіл приватних за кладів з негазардовою грою" (36. Уз. УСРР 1922 р., ч. 42,арт. 611),Всеукраїн ський Центральний Виконавчий Комі тет І Рада Народніх Комісарів УСРР л остановили: 1. Відкривати заклади для заплатної гри негазардові гри, як-ось: більярд, кеглі й инш, а так само для фізичних розваг (каруселі, гойдалки й инш.) допускається тільки з особливого що разу дозволу округового адміністра тивного відділу. У в а г а 1. Відкриття місць для заплатної гри в негазардові ігри при існуючих підприємствах (кав' ярнях, ресторанах і т. инш.) не звільняє від одежання особливого дозволу й вибирання окремого па тенту. У в а г а 2. Відкривати заклади для иншоі гри як-ось: лото» механічний Іподром, карти Й инш. тимчасово дозволяється у виїмкових випадках тільки з дозволу Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ по одер жанні висновку округового вико навчого комітету.