Сторінка:Збірник узаконень та роспоряджень робітниче-селянського уряду України за 1923 рік. Відділ 1. Ч. 1-19.djvu/301

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


цією інструкцією, а також завдань і постанов Пленуму Ліквідаційної Комісії.

4. В допомогу Окружній Ліквідаційній Комісії при кожному відділі нового Окружного (повітового) Виконкому утворюється технична підкомісія, під проводом зав. відповідним відділом або спеціяльно призначеної особи, в складі по одному працюючому в даній галузі управління представникові від кожного касованого повіту. Всі постанови Підкомісії передаються нею на затвердження Ліквідаційної Комісії; до затвердження Ліквідаційної Комісії постанови техничних Підкомісій не виконуються.

5. Передача і прийом справ, майна і інвентаря відбувається згідно з постановами Ліквідаційної Комісії, що стались після заслухання міркувань відповідних техничних Підкомісій (ст. 4-й). Акти про передачу мусять містити в собі точні відзначення про долю всіх справ і детальний інвентарний опис маєткових засобів касованого Повітвиконкому й мусять бути підписані всіма членами техничної Підкомісії й затверджені Ліквідаційною Комісією.

6. Коли приєднується якийсь повіт до иншого цілком без розірвання території, то всі справи й майно, в тому числі й кредити касованого Повітвиконкому, переходять цілком до нового Окружного (Повітового) Виконкому у тім вигляді, в якому виявляться вони на момент передачі.

7. В разі розірвання территорії касованого повіту, при росподілі справ необхідно вважати на те, які частини території відходять до тої чи иншої округи (повіту), росподіляючи майно, інвентарь, кредити й инш. згідно з такими правилами:

а) державні кредити росподіляються згідно з новим територіяльним поділом, при чому після припинення счинности касованого Повітфінвідділу, кредити, що залишились неросподілені, і знаходяться яа рахунках Повітфінвідділу, переводяться на рахунки Губфінвідділу, в роспорядження відповідних Губвідділів.