Сторінка:Збірник узаконень та роспоряджень робітниче-селянського уряду України за 1923 рік. Відділ 1. Ч. 1-19.djvu/302

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


Примітка. Коли будь-який повіт росподіляеться територіяльно між кількома губерніями, то кредити зосереджуються на рахунках УПНКФ, який переводить відповідне розасигнування за вказівками відповідних відомств. Що ж до кредитів Військового Відомства, то вони в цьому ж разі передаються на рахунки Управління Польовими Касами Укркриму;

б) кошти місцевого бюджету, шо перебувають у роспорядженню касованого Повітвиконкому, росподіляються поміж ново-твореними округами (повітами) пропорційно кількості мешканців, що відійшли до тої чи иншої округи;

в) інвентар і майно, яке будь через що не може бути росподіленим в натурі по між відповідними Окр. (повіт.) Виконкомами, мусить бути передано до того чи иншого Окрвиконкому, згідно з постановою про це Губвиконкому.

8. Оскарження затверджених Окружним (повітовим) Виконкомом вчинків Ліквідаційної Комісії може бути подано до Губвиконкому в тижневий строк з дня затвердження їх, повідомляючи заінтересовані відомства.

9. Губвиконком обов'язаний розглянути скарги на вчинки Окр. (повіт) Ліквідаційної Комісії в тижневий строк з дня одержання матеріялів. Постанова Губвиконкому може бути оскаржена в той самий строк через ВУЦВК.

10. Районна (Волосна) Ліквідаційна Комісія утворюється з представників відповідних Волвиконкомів на паритетних засадах під проводом представника від Окр. (Повіт) Виконавчого Комітету тієї Округи (повіту), що до неї належить районний (волосний) центр касованих волостей.

11. Скарги, викликані діяльністю районної (волосної) Ліквідаційної Комісії, подаються в трьохдневний строк до Окр. (повіт) Виконкому, до якого належить районний (волосний) центр касованої волости. Окр. (повіт) Виконком обов'язаний винести свою постанову в трьохденний строк.

12. Порядок і принціпи росподілу справ, майна й кредитів касованих волостей,