Сторінка:Кордуба Мирон. Історія Холмщини й Підляшшя. 1941.pdf/10

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

сторони і вже ок. 2000 літ пер. Хр. бронзу знало насе­лення майже всіх країв Европи.

В бронзовій добі в цілій Україні панівним типом гро­бів були курганові могили. В них лежать кістяки то скор­чені, боком, як у могилах новокамяної доби, то знову випростовані, покладені горілиць. Взагалі похорони небіж­чиків виявляють у різних областях різні відміни. Одні З цих відмін спричинені різницями часу, інші окремими місцевими звичаями.

Вироби з бронзи. Холмщина й Підляшшя найбідніші зі всіх українських земель нахід­ками предметів, вироблених із бронзи. З початкових сто­літь бронзової доби походить лише одна, а саме сокира З Переводова, на півн.-зах. від Белза. Вона цим замітка, що мас т. зв. пяту, тобто виступ при отворі, куди заправ­ляли топорище; завданням пяти було не допустити, щоб топорище надто швидко вихиталося із заправи. Такої со­кири досі не найдено в жадній іншій області України так, що нереводівська сокира є, під цим оглядом унікатом. Зате на Поморю й у Вслнкопольщі сокири з пятою иодииуються доволі часто. Значить, цей тип сокири попав до Перево­дова з балтійського Поморя, очевидно бужанським шляхом. Кілька інших нахідок із південної пригравичної смуги Холмщини походить із пізніших часів, з початків 1-го тисячоліття пер. Хр. Їх небагато: в могилі серед лісу коло Шистович біля Грубешева найдено бронзові нараменннки, зовсім знівечені часом; біля Белза — бронзові спі­ралі; в Острові, на зах. від Христинополя — бронзову со­кирку з тулісю (руркованим всадом); в Сільці Белзькім, на півд. від Христинополя — сокирку з вушком; в Річиці біля Угнова — серп із ґудзиком. Всі ці предмети своїм ви­глядом та способом виконання вказують на закарпатське походження.

Під сам кінець бронзової доби розвинувся по обох берегах долішнього Сяну своєрідний промисл; його вироби найшлися в Синяві, Полкінях, Пшендзелі біля Улянова і ще в кількох інших оселях. С це замкнені обручі різної величини, вилиті з бронзи на глинянім ядрі, покриті на цілій поверхні рясним ритим орнаментом, зложеним із різноманітних груп чертилок. Ці обручі служили до при­краси тіла, більші як нашийники, менші як нараменники або брансолнти. Орнаментованих у такий спосіб обручів