Сторінка:Отечественная война против германских оккупантов в 1918 году - сборник документов (1941).djvu/13

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


РЕЖИМ ПОГРАБУВАНЬ І ТЕРОРУ
ПРЕМІЯ  —  ЗА ВИДАЧУ БІЛЬШОВИКІВ
№ 10. Оголошення австро-угорського коменданта Нового Бугу


Кожен, хто передає австро-угорському командуванню більшовицьких агітаторів, отримає за кожну людину премію:

1) 100 рублів за вказівки або відомості, 2) 200 рублів, якщо доставить його в наше командування і 3) 500 рублів за видачу ватажків всяких розбійницьких банд.

Комендант 3/90 Бат. щодо Нового Буга

ОКУПАНТИ ВВОДЯТЬ РЕЖИМ ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВИХ СУДІВ І РОЗСТРІЛІВ
№ 11. З наказу начальника німецької дивізії в Кременці

25 лютого 1918 р.

Начальник німецької дивізії наказав:

1. Всім офіцерам, лікарям, чиновникам і солдатам кременецького гарнізону негайно надіти свою колишню форму і погони, щоб видно було на кожному його частину, звання або чин.

2. У місті і окрузі повинен бути повний порядок, і всілякі ексцеси будуть ліквідовані за всією суворістю військових законів.

3. За кожного вбитого або пораненого німецького солдата будуть негайно розстріляні перші-ліпші десять російських солдатів або жителів.

4. Розгром продовольчих складів і цейхгаузів і всяке знищення і псування казенного майна несуть за собою для винних негайну страту.

Вимагаю негайного виконання зазначеного наказу, бо будь-яке відхилення від нього спричинить за собою найсуворіші заходи.

№ 10. Объявление австро-венгерского коменданта Нового Буга •; Каждый, кто передает австро-венгерскому командованию большевистских агитаторов, получит за каждого человека премию:

1) 100 рублей за указания или сведения, 2) 200 рублей, если доставит его в наше командование и 3) 500 рублей за выдачу предводителей всяких разбойничьих банд.

Комендант 3/90 Бат. о Иовом Буге

ОККУПАНТЫ ВВОДЯТ РЕЖИМ ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ СУДОВ И РАССТРЕЛОВ № 11. Из приказа начальника германской дивизии в Кременце

25 февраля 1918 г. Начальник германской дивизии приказал:

1. Всем офицерам, врачам, чиновникам и солдатам кременецкого гарнизона немедленно надеть свою прежнюю форму и погоны, чтобы видна была на каждом его часть, звание или чин.

2. В городе и округе должен быть полный порядок, и всякие о, эксцессы будут ликвидированы по всей строгости военных законов, 3. За каждого убитого или раненого германского солдата будут немедленно расстреляны первые попавшиеся десять русских солдат или жителей.

4. Разгром продовольственных складов и цейхгаузов и всякое уничтожение и порча казенного имущества несут за собой для виновных немедленную смертную казнь.

Требую немедленного исполнения означенного приказа, ибо всякое уклонение от него повлечет за собой самые суровые меры.