Сторінка:Отечественная война против германских оккупантов в 1918 году - сборник документов (1941).djvu/14

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


№ 12. Повідомлення газети «Одеські новини»

6 березня 1918 р.

«Волинь» передає з Бердичева від 5 березня, що містом був розклеєний наступний наказ головного начальника Бердичева і повіту:

За згодою німецької комендатури видається наступний наказ:

«Всякий, хто спробує вести між німецькими солдатами революційну пропаганду усно або шляхом розповсюдження друкованих творів, негайно буде розстріляний.

Німецький комендант Бердичева

майор Циммерман,

Начальник Бердичева та повіту

полковник Серебряков


№ 13. Оголошення німецького генерал-майора фон-Гальвіца

Миколаїв, квітень 1918 р.

Оголошення

Рішенням Військово-польового суду засуджені за законами воєнного часу до смертної кари: столяр Василь Апарін, слюсар Михайло Апарін, робочий Іван Апарін, столяр Дмитро Апарін, у яких ще 26 березня було знайдено зброю і патрони, а Михайло, Іван і Дмитро Апаріни, крім того, і за те, що вони 23 березня стріляли по німецькому аероплану.

Вирок затверджений і приведений у виконання шляхом розстрілу.

Вищесказане повідомляю всім жителям для попередження.

фон-Гальвіца,

генерал-майор


№ 14. Наказ командира німецького корпусу в Харкові

1 травня 1918 р.

Антидержавні елементи намагаються шляхом підбурювання до страйку і руйнування перевізних засобів порушити спокій і порядок. Для попередження безладу наказую керуватися наступним:

§ 1. Забороняються будь-якого роду збори і збіговиська як на вулиці, так і в громадських місцях, безпричинне припинення робіт, так само як і пошкодження або руйнування перевізних засобів і установ, що відають ними, і взагалі будь-які дії, що порушують тишу і порядок.

§ 2. Винні у порушенні § 1 присуджуються до каторги або тюремного ув'язнення на термін не менше 3 років, а за пом'якшувальних обставин  —  тюремного ув'язнення на термін не менше шести місяців.

№ 12. Сообщение газеты «Одесские новости» 6 марта 1918 г. «Волынь» передает из Бердичева от 5 марта, что по городу был расклеен следующий приказ главного начальника Бердичева и уезда:

С согласия немецкой комендатуры издается следующий приказ:

«Всякий, кто попытается вести между немецкими солдатами революционную пропаганду устно или путем распространения печатных произведений, немедленно будет расстрелян, Немецкий комендант Бердичева майор Циммерман, Начальник Бердичева и уезда полковник Серебряков


№ 13. Объявление германского генерал-майора фон-Гальвиц Николаев, апрель 1918 г.

Объявление Решением Военно-полевого суда приговорены по законам военного времени к смертной казни: столяр Василий Апарин, слесарь Михаил Апарин, рабочий Иван Апарин, столяр Дмитрий Апарин, у которых еще 26 марта было найдено оружие и патроны, а Михаил, Иван и Дмитрий Апарины, кроме того, и за то, что они 23 марта стреляли по германскому аэроплану.

Приговор утвержден и приведен в исполнение путем расстрела. Вышесказанное сообщаю всем жителям для предупреждения.

фон-Гальвиц, генерал-майор

№ 14. Приказ командира германского корпуса в Харькове 1 мая 1918 г.

Противогосударственные элементы стараются путем подстрекательства к забастовке и разрушения перевозочных средств нарушить спокойствие и порядок. Для предупреждения беспорядка предписываю руководствоваться следующим: V § 1. Воспрещаются всякого рода собрания и сборища как на улице, так и в общественных местах, беспричинное прекращение работ, равно как и повреждение или разрушение перевозочных средств и учреждений, ведающих ими, и вообще всякие действия, нарушающие тишину и порядок.

§ 2. Виновные в нарушении § 1 присуждаются к каторге или тюремному заключению на срок не менее 3 лет, а при смягчающих обстоятельствах — тюремному заключению на срок не менее шести месяцев/ 32