Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/26

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


G
G.
gajówka (топ.) гаївка (будинок гайового)
G
gaz (військ.) бойовий газ; zagazowany (військ.) отруєний бойовим газом
g.
godzina година
g.
górny горішній
g
gram грам
g.
grudzień грудень
gab.
gabinet кабінет
Gab. min.
gabinet ministra кабінет міністра
GA i PP
«Gazeta administracji i policji państwowej» «Газета адміністрації і державної поліції»
gaj.
gajówka гаївка (будинок гайового)
gal.
galanteria галантерея, galanteryjny галантерейний
Gal.
galicyjski галицький Gal. Ska Galicyjska Spółka Галицька спілка
Gal.
Wsch. Galicja Wschodnia Східна Галичина garb. garbarz гарбаp, garbarski гарбарський
gast.
gastronomiczny гастрономічний
gat.
gatunek якість, сорт
GDP i T
Główna dyrekcja poczt i telegrafów Головна дирекція пошт і телеграфу
GDSZ
Główna dyrekcja służby zdrowia Головна дирекція медичної служби
gen.
generał генерал, generalny генеральний
gen. br.
generał broni повний генерал
gen. bryg.
generał brygady генерал бригади
gen. d.
generał dywizji генерал дивізії
Gen. Dyr.
Generalna dyrekcja генеральна дирекція, generalny dyrektor генеральний директор
gener.
generalny генеральний gen. insp. generalny inspektor генеральний інспектор
gen. por.
generał porucznik генерал-поручик
gen. ppor.
generał podporucznik генерал-підпоручик
geogr.
geografia географія, geograficzny географічний
geol.
geologia геологія, geologiczny геологічний
gimn.
gimnastyka гімнастика, gimnastyczny гімнастичний
gimn.
gimnazjum гімназія, gimnazyjny гімназичний
gin.
ginekolog гінеколог
GIP
główny inspektor pracy головний інспектор праці
GISZ
generalny inspektor sił zbrojnych генеральний інспектор збройних сил
GKNTA
Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne Галицьке карпатське нафтове акціонерне товариство
GKW
Główna księgarnia wojskowa Головна військова книгарня
Gl.
gliniarnia (топ.) глинище
gl.
główny головний
Gl. І. Р.
główny inspektor pracy головний інспектор праці
Gl. Kom. Р. Р.
Główna Komenda Policji Państwowej Головна команда державної поліції
Gl. ks.
główna księga (бухг.) гросбух
Główpol.
Główna Komenda Policji Państwowej Головна команда державної поліції