Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/27

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


Gł. U. L.
Główny Urząd Likwidacyjny Головне ліквідаційне управління
Gł. Urz. Likw.
Główny Urzad Likwidacyjny Головне ліквідаційне управління
Gł. U. St.
Główny Urząd Statystyczny Головне статистичне управління
U. Z. Główny Urząd Ziemski Головне земельне управління
gm.
gmina гміна, gminny гмінний
godz.
godzina година
gorz.
gorzelnia гуральня
gosp.
gospodarstwo господарство; gospodarczy господарський, економічний
got.
gotowka готівка
got.
gotyk готика, gotycki готичний
górn.
górnictwo гірництво, gorniczy гірничий
GP
(телегр.) отримати на пошті
gr.
granica кордон, graniczny прикордонний
gr.
grodzki міський, гродський
gr.
gromada громада
gr.
grosz грош
gr.
grunt грунт
gr.
grupa група
graf.
graficzny графічний
gram.
gramatyka граматика, gramatyczny граматичний
gr. k.
greko-katolik греко-католик, grecko-katolicki греко-католицький
gr. kat.
greko-katolik греко-католик, grecko-katolicki греко-католицький
grodz
grodzki міський, гродський
grud.
grudzien грудень
gr. wsch.
grecko-wschodni православний
G.
Sl., G/SI. Gorny Slask Верхня Сілезія
gub.
gubernia губернія
GUL
Glowny Urzad Likwidacyjny Головне ліквідаційне управління
GUS
Glowny Urzad Statystyczny Головне статистичне управління
G. U. St.
Glowny Urzad Statystyczny Головне статистичне управління
GUZ
Glowny Urzad Ziemski Головне земельне управління
GUZA
Glowny Urzad Zaopatrywania Armii Головне управління постачання армії
GW
Galicja Wschodnia Східна Галичина
gw.
gwarancja гарантія G. Wsch. Galicja Wschodnia Східна Галичина
H
h
heure (фр.) година
ha
hektar гектар
hajc.
hafciarka гаптувальниця
Hakata
скорочення від початкових літер прізвищ Ганземан, Кеннеман і Тідеман — керівників реакційного німецького антипольського товариства
han.
handel торгівля, handlowy торговельний
handl.
handlowiec торговець, handlowy торговельний
h. c.
honoris causa (лат.) почесний
hdl.
handlowy торговельний
hebr.
hebrajski староєврейський