Сторінка:Сулятицький П. Нариси з історії революції на Кубані. 1926.djvu/69

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

Мабуть, коли б з початку революції хліборобське населення Кубані віддало провід тим, хто «швиців» купував, млини громадські будував, гімназію в станиці відчиняв та городовицьке питання в кооперативі скасовував, то ці проводирі дбали б не про розбрат між козакми та городовиками не про поглиблення та поширення прірви між ними, а про об'єднання їх. Можливо, що ці проводирі зуміли б напутити козаків на шлях згоди з городовиками, а коли б городовики були приняті в козаки, то вогник національної свідомости, певно, розгорівся б у полумя, яке пожерло б незгоду між переселенцями з України, і можливо, що трьохмільйонове козацтво змогло б тоді розпочати нове життя, відновивши кращі традиції Запорожжя.

Цього не сталося.


1. М. Поночовний. «Стародавні грецкі колонії боспорські в межах теперішньої Куб. Обл.» Записки Науков. Тов. ім. Т. Г. Шевченка. т. II.
2. Ламбинъ. «О Тмутараканской Руси». Жур. М. Нар. Пр. 1874, №1.
3. И. И. Дмитренко. Сборникъ историческихъ матеріаловъ по исторіи Кубанскаго Казачьяго Войска». Т. I–IV, 897 + 475 + 799 + 497. С. П. Б. 1896–98.
4. П. Короленко. «Черноморці». С. П. Б. 1874.
5. Він же. «Предки кубанскихъ казаковъ на Днѣпрѣ и на Дністрѣ». Екатеринодаръ. 1901.
6. Він же. «Кошевые атаманы Черноморскаго казачьяго войска». С. П. Б. 1902.
7. И. Сбитневичъ «Воспоминанія о Черноморіи». «Украин. Журналъ», Харьковъ. 1825. № 11–12.
8. Е. Д. Фелицынъ. «О колонизаціи Кубанской Области». Извѣстія Кавказскаго Отд. Им. Геогр. Общ. т. VIII.
9. Він же. «Библіографическій указатель литературы о Кубанской Области, Кубан. Каз. Войскѣ и Черноморской губ». Екатеринодаръ. 1899–1909.
10. Він же. «Кубанское Казачье Войско». 1888.
11. Бентковскій. «Матеріалы для исторіи колонизаціи Сѣвернаго Кавк.»
12. Він же. «Заселеніе Черноморіи».
13. Він же. «Заселеніе бывшаго Кавказскаго Линейнаго Войска».
14. «Извѣстія Общества любителей изученія Кубанской области». Екатеринодаръ, 1899.
15. «Кубанскій Сборникъ» (де кілька томів).
16. Дебу. «О Кавказской Линіи и Черноморскомъ Войскѣ».
17. С. Н. Дубровинъ. «Войны на Кавказѣ».
18. Він же. «Библіографическій указатель къ первымъ 2 книгамъ Исторіи войны и владѣнія на Кавказѣ».
19. В. А. Потто. «Кавказская война въ отдѣльныхъ очеркахъ, зпизодахъ, легендахъ и біографіяхъ». С. П. Б. 1887. т. I в. 1–4.
20. Бобровскій. «Суворовъ на Кубани».
21. Він же. «Походъ въ закубанскія горы».
22. П. Капельгородський. «Українці на Кубані». Київ, 1907.
23. Н. В. Гильченко. «Матеріалы для антропологіи Кавказа. III. Кубанскіе казаки». Труды Антропол. Отд. Москов. Общ. Любителей Ест. Этн. и Антр. т. XVIII.
24. «Матеріалы къ изученію Кубанскаго Казачьяго Войска». «Пѣсни Кубанскихъ казаковъ». Собраны Бигдаємъ. Изд. Куб. Стат. Комит. Москва. в. I–IV. 65+72+91+75.
25. «Энциклопедическій словарь» Брокгауза и Эфрона, кн. 26, 30, 32, 34.