Сторінка:Украінська Муза (Випуск 12).pdf/32

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

28

Олекслпдер Олександрович Навроцький. Род. 1823 р. На українську літературну ниву виступив в 1 8 в 1 році, надрукувавши в „Основі* два вірші: „На смерть Тараса Шевченка* і „Остання воля*. Він, крім цих поезій, дав редакції „Основи* більш 20 поезій, писаних між 1847 і 1861 р.р., та їх там не надруковано, почасти через те, що в їх мало самостійности і поетичної творчостя, почасти ж через те, що з 1862 року „Основа* перестала істкуввти. В альманасі „Складка* (1887) надруковано поезію Навроцького .На вічну память Н. І. Костомарову*. Навроцький переклав на українську мову 12 поем Осіянових; Байрона: „Земля і небо*, „Каїн*, „Манфред*, і кілька дрібних поезій Міцкевича: баладу „Те люблю я*, „Панич і дівчина*, „Рибка”, „Романтичність*, „Розмова* і „Могилка Марусі*; де-які поезії Гейне, ШіЛера, Гете і Хомякова; переклав українським народнім складом Іліаду і Оди- сею Гомеровн. Та усе це й досі недруковане. НайранішІ орігіналькі поезії Нав¬ роцького мають чимале значіння для пізнання поглядів і провідних ідей Кирило- Мефодіевського братства, які він висловлює досить ясно і певно. Родився Навроцький 1*8 липня 1823 р. в селі Антонівці, Зрлотоношського повіту, в Полтавщині. Вчився спо¬ чатку в залотокошському повітовому училищі, а потім в полтавській гимназії і київ¬ ському увіверснтеті на философичному одділі. В 1847 році скінчив він університет з званням дійсного студента і цього ж року, по доносу студента Петрова, його, разом з Шевченком, Костомаровим і иишими братчиками Кирило-Мефодісвського братства, арештовано і одвезено в „трете одділения* в Петербург, а через 2 місяці вислано в Вятку. Тут його продержано 6 місяців в тюрмі, а потому назначено на службу, писа¬ рем в земський суд, в Єлабугу Вятської губерні. В 1840 році Навроцького переве¬ дено в-Курськ. В 1851 році його визволено з-під догляду поліції, і 18*>3 року він пе¬ рейшов на службу в Петербурга Петербурга він в 1858 р. переїхав в Темир-Хаи-Шуру (Дагестанської области), а звідтіль, в 1870 році, в Еріаань совітником губернського правління... Джерела для біографії: 1) —Іст. літ. руск.; 2) Очерки укр. лит. РідШіесі Ьу

Соодіе