Сторінка:Українська загальна енцикльопедія. під. ред. І. Раковського (T. 1., А-Ж) (1935).djvu/41

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

61

62

Актинотерапія—Акцецтаційний

що живе на збіжжях; проявляється небезпечними ропними боляками.

Актинотерапія, (гр.) лікування проміннями, природними, соняшними або штучно витвореними.

Актичний ступінь, гл. Море.

Актійські гри, свята в честь Аполлона в стар. Греції.

Актіон, (Actium) ріг на зах. побережжі Греції, при артейськім заливі; при А. морська битва 31 до Хр., де Октавіян побідив Антонія.

Актор, (лат.) лицедій, що виступає на сцені.

Актуальний, (лат.) той, що має значіння в сучасну пору.

Актуар, (лат.) назва судового писаря, реґістратора.

Актюбінська область, частина Козацької Автономної Рад. Респ., поверхня 277.870 км.2 414.000 мені.; лежить в зах. часті кірґізьких степів. Заселена давніше лише кочовиками кірґізами, стала скоро заселятися головно українцями по проведенню залізниці Оренбурґ-Ташкент; тепер кірґізи частинно перейшли до хліборобства. Населення: кірґізи 68$, українці 1ЗД, росіяни 9%; число українців сильно збільшується. Головне місто Актюбінськ, 20.500 меш.

Акула, (Euselachii), пажор, морська риба, хрястноскелетна, якої деякі роди доходять до 15 м. довжини. Замітна шорсткою шкірою без лусок, поперечними щоками, закритими сильним чоловим вирістком і узброєними гострими, трикутними зубами, уложеними в багатьох рядах, та великими крилатими плавцями. Дуже пажерлива. З акул найзамітніші: пажор людоїд, найбільший морський хижак і молотан, що має голову видовжену на боки так, що подобає на великий молот.

Акумулятор, (лат.) прилад до нагромаджування чогось.

Акумулятор гідравлічний, збірник води для порушування гідравлічних машин.

Акумулятор електричний, приладдя, що дозволяє нагромаджувати електричну енергію, перетворюючи її на хемічну. Складається звич. з олов’яних плит уміщених в сірчаній кислині; під впливом електричної струї відбуваються складні хемічні прояви, які доводять до того, що плити при аноді вкриваються окисом олова, а при катоді о стають чистим оловом; так наладжений а. стає ґальванічним звеном, яке можна ужити до потрібних цілей; при тім переходять відворотні хемічні прояви, які доводять олов’яні плити до первісного стану; тому а. розряджується і його треба „набивати“ наново. А. Едіссона має плити не олов’яні, а з заліза і ніюпо, а замість сірчаної кислини — потасовий луг.

Файл:УЗЕ, Ф.35.png
Акумулятор, передня стіна відкрита, щоби було видно олов'яні пластини.

Акумулятор паровий, особливий котел, що приймає зайву пару з парового кітла, а в разі потреби віддає самочинно свою пару до ужитку.

Акумуляторна батерія, збір послідовно з’єднаних акумуляторів дЛя піднесення натуги електричної струї.

Акумуляторна централя, більша акумуляторна батерія, призначена для обслуги певної електричної лінії.

Акумуляційні гори, витворилися через нагромадження скал (пр. вульканічні стіжки) без порушення земної кори.

Акумуляція, (лат.) нагромаджування; в геології: нагромаджування осадів морських, річних і льодовикових; в економії: а. капіталу, нагромаджування великих грошових засобів; теорія акумуляції Маркса, Рози Люксембурґ, гл. Капітал.

Акуометр, (гр.) прилад до мірення сили слуху та ступеня глухоти.

Акупунктура, (лат.) проколювання ніжними металевими шпилечками для лікування: проколювання боляків, електризування.

Акурат,(лат.) якраз, власне, точно; а-ний, докладний, старанний, дбалий; а-ність, точність, старанність.

Акустика, (гр.) наука про голос.

Акустичний, такий, що відноситься до голосу; „акустична“ саля збудована так, що на кожнім її місці можна чути виразно тони й слова; а. трубка улегшує слухати приглухуватим.

Акут, акутний, (лат.) гострий, наглий.

Акута, (іт.) високий, гострий голос органових сопілок.

Акушер, (фр.) лікар, спеціяліст у поліжництві.

Акушерка, (фр.) жінка привчена й уповажнена до помочі й послуг при родах, повитуха.

Акушерія, (фр.) поліжництво.

Акцент, (лат.) наголос; значок над словом у місці, де треба його вимовити з притиском; вимова, що відбиває своєрідні прикмети чужої мови.

Акцентування, наголошування, виговір з натиском.

Акцепт, (гл.) вексель.

Акцецтаційний кредит (звичайний),одна з форм кредитування торговлі банками. Банк приймає на себе обов’язок акцептувати, себто підписувати в ролі майбутнього платника векслі, виставлені його клієнтом (купцем), очевидно до означеної згори загальної суми і з приходом дня платности векслі ці платити. Банк, приймаючи на себе такий обов’язок, вимагає звичайно від клієнта, щоби той доставив йому перед днем платности відповідне покриття у готівці або в іншім виді. Користь з того