Украінські пісні/Засвистали козаченьки

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Украінські пісні
Засвистали козаченьки въ походъ зъ-полуночи…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Засвистали козаченьки
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 53.
 

\new Staff {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \key aes \major
 \tempo 4 = 96
 \time 4/4
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
f,4^"м. м." f' f ees8[des] | c8[bes] f'4 bes, bes | ees ees ees f \break
%2
\once \stemUp c2 ees8[des c bes] | c4 c8[des] c4 des | c8[bes] c4 f, f'4 \break
%3
ees8[des] c8[bes] aes4 g | f2. f4 \bar "|." s8
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
За4 сви -- ста -8 ли ко4 -- за -- чень -- ки
\override LyricText.self-alignment-X = #LEFT въ_походъ2 зъ-полу2 --
\revert LyricText.self-alignment-X
но2 -4. -- чи;8 за4 -- пла -- ка -- ла Ма -- ру -- сень -- ка
сво -- -8 і яс4 -- ні о2. -- чи.4
}
>>
}
 

Засвистали козаченьки въ походъ зъ-полуночи;
Заплакала Марусенька своі ясні очи.
— Не плачъ, не плачъ, Марусенько, не плачъ, не журися,
За своёго миленького Богу помолися.
Стоіть місяць надъ горою, та сонця немае;
Мати сина въ доріженьку слізно провожае.
— Прощай, милий мій синочку, та не забавляйся:
За чотирі неділеньки до-дому вертайся.
— Ой радъ би я, матусенько, скоріше вернутьця,

Та вже щось мій вороненький въ воротяхъ спіткнувся.
Ой Богъ знае, коли вернусь, въ якую годину:
Прийми жъ мою марусеньку, якъ рідну дитину,
Прийми іі, матусенько — всі у Божій волі:
Бо хто знае, чи живъ вернусь, чи ляжу на полі.
— Ой рада бъ я Марусеньку за рідну приняти,
Та все не такъ вона мене буде шановати.
Ой не плачте, не журітесь, въ тугу не вдавайтесь —
Загравъ мій кінь вороненький, назадъ сподівайтесь. 
№ 54
 

\new Staff {
<<
\transpose c es {
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \key c \major
 \tempo 4 = 72
 \time 6/8
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
d4^"м. м." e8 f[e d] | a'4 g8 g4 g8 | c4 c8 c[b a] \break
%2
a4. \once \dotsDown g | c4 c8 c4 b8 | b4 a8 a4 g8 \break
%3
g8[a g] f[e d] | d4. c \bar "|." s8
}
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
За4 -- сви8 -- ста - ли ко4 -- за8 -- чень4 -- ки8
\override LyricText.self-alignment-X = #LEFT въ_походъ4. зъ-полу --
\revert LyricText.self-alignment-X
но4. -- чи; За4 -- пла8 -- ка4 -- ла8 Ма4 -- ру8 -- сень4 -- ка8
сво8 - і яс - ні о4. -- чи.
}
>>
}