Украінські пісні/Тече річка невеличка

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Тече річка невеличка зъ вишневого саду…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Тече річка невеличка з вишневого саду
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 55
 

\new Staff {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \tempo 4 = 76
 \time 3/4
 \key c \minor
 \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
bes4^"м. м." bes g8[ees] | bes'4 bes g8[ees] | d[f] \once \stemUp bes4. d,8 | d4 c r \break
% 2
c8[d] ees4 ees | d8[ees] f4 f | ees8[f] g4. f8 | ees8[d] c2 \break
% 3
g8[b] d4 d | c8[d] ees4 ees | d8[f] g4 f | ees8[d] c2 \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Те4 -- че4
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT річка4
не -- ве --
\override LyricText.self-alignment-X = #LEFT личка_зъ вишневого2.
\revert LyricText.self-alignment-X
са4 -- ду;2
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT кличе4
ко -- закъ дів_-8 чи_- нонь4 -- ку къ_со_-8 бі на4. по8 -- ра4 -- ду;2
кли8 -- че ко4 -- закъ4 дів_-8 чи_- нонь4 -- ку къ_собі на по -- ра8 - ду.2
}
>>
}
 

Тече річка невеличка зъ вишневого саду;
Кличе козакъ дівчиноньку къ собі на пораду. 2.
— Порадь мене, дівчинонько, якъ рідная мати:
Ой чи мині женитися, ой чи тебе ждати? 2.
— Ой я жъ тебе, козаченьку, й ражу и не ражу:
Я зъ тобою вечіръ стою, на иншого важу. 2.
— Бодай тебе, дівчинонько, зъ твоею радою!
Я до тебе зъ щиримъ серцемъ, а ти зъ неправдою. 2.

Бодай же ти, дівчинонько, тоді заміжъ вийшла,
Якъ у полі, край дороги, рута яра зійшла! 2.
— Бодай же ти, козаченьку, тоді оженився,
Якъ у млині на камині кукіль уродився. 2.
Дівчинонька догадалась, руту посіяла:
Дощі пійшли, рута зійшла, дівка заміжъ вийшла; 2.
А у млині, на камині кукіль не вродився,
Козакъ старий — літа пройшли, а ще й не женився. 2.