Украінські пісні/Дівчинонько, сухотонько ти моя

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Дівчинонько, сухотонько ти моя…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Дівчинонько, сухотонько ти моя
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 56.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-1 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 88
 \time 4/4
 \key c \minor
 \once \override TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
\bar ".|:" c4.^"м. м." d8 ees4 g | c,2 aes'4 aes | g2 f4 g \break
%2
ees8[ d] g[ b,] c4 g'\rest \bar ":|." g,4 g8[ aes] bes4 d | g, r \stemUp bes' bes \break
%3
aes4._\markup {\italic "acceler."} g8 f[ ees d c] | g4. aes8 bes4 d | g,2 bes'4 bes | aes4. s8 g8 [ f ees c] \stemNeutral \break
%4
\bar ".|:" c8[ d ees f] g4 \phrasingSlurDown c4\( \fermata \once \hide Staff.BarLine \slashedGrace g8\) | \bar "|" bes8[ aes g f] g[ f ees d] | c2 r4 r \bar ":|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Дів4. -- чи8 -- нонь4 - ко,2 су4 -- хо -- тонь2 -4 ко
ти4 _8 мо -- я,2
\override LyricText.extra-offset = #'(0 . -1.5)
Ка8 - жуть4 лю - де,2 и4 самъ
\revert LyricText.extra-offset
ба4. -2 -- чу,8 не4. разъ8 не4 _ два2 на4 день пла2. -8 чу
за4. то8 -- бо4 -- ю, дів4 -- чи -- но мо -- я,1
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ка4. -- жуть8 лю4 - де,2 що4 не бу2 -4 дешъ
ти4 _8 мо -- я.2 _1 _
_1 _ _ _
за4. то8 -- бо4 -- ю, ко4 -- ха -- на мо -- я.1
}
>>
}
 

Дівчинонько, сухотонько ти моя,
Кажуть люде, що не будешъ ти моя,

Кажуть люде, и самъ бачу,
Не разъ не два на день плачу
За тобою, дівчино моя.
За тобою, кохана моя.

Ой на гору, мій миленький на гору,
А я тебе оченьками провожу,
Каренькими оченьками,
Чорненькими брівоньками,
Дрібненькими слізоньками. 2.

Низомъ, низомъ, мій миленький, низомъ —
Закидано доріженьку хмизомъ:
Закидали вороженьки
Усі моі доріженьки,
Щобъ я тебе не любила,
Щобъ до тебе не ходила.

Яромъ, яромъ, мій миленький, яромъ —
Перелито доріженьку чаромъ:
Перелили вороженьки,
Усі моі доріженьки,
Щобъ я тебе не любила,
Щобъ до тебе не ходила.

Черезъ гору орелъ воду носе,
Дівчинонька козаченька просе:
«Козаченьку, голубчику,
Ой вернися ти за мною,
Помандрую я зъ тобою. 2.


Ой вернися, мій милий, вернися,
Есть у мене горілка, напийся.»
— Не хочу я вертатися,
Горілочки впиватися;
Лучче було бъ та й не знатися,
Ніжъ тепера та й розстатися.