Украінські пісні/И любивъ, и кохавъ

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
И любивъ, и кохавъ, собі дівчину мавъ…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. І любив, і кохав, собі дівчину мав
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 57.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 96
 \time 2/4
 \key a \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
f8^"м. м." [f] f[ c] | f[ g] a4 | g16[ f e f] d4 | c8[ c] c4 \break
%2
c'8[ c] g4 | c d8[ c] | g2 | c | f,8[ f] f[ c] | f[ g] a4 \break
%3
g16[ f e f] d4 | c8[ c] c4 | f8[ e] d4 | d g8[ g] | c,2 | c8 r r4 \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
И8 лю -- бивъ,4 и8 ко -- хавъ4 со8 -- бі дів4 -- чи8 -- ну мавъ,4
А8
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT теперь4.
по4 -8 ки -- да2 -- ю. По8 -- ки -- да - ешъ ме -- не,4
сер8 -- де -- нят4 -- ко8
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT мое,4.
Ой8 кому жъ4 при ру8 - ча2 -- ешъ.
}
>>
}
 

И любивъ, и кохавъ, собі дівчину мавъ,
 А теперь покидаю.
— Покидаешъ мене, серденятко мое,
 Ой кому жъ приручаешъ?
— Приручаю тебе, серденятко мое,
 Та единому Богу;
А самъ я поіду, а самъ поіду
 Въ велику дорогу;
Буду писати и пересилати
 Сизими орлами.

— Ой десь ти живешъ, серденятко мое,
 Поміжъ ворогами.
Ой я не тая та криниченька
 Поміжъ дорогами, —
Хто йде, не мине, — водиці напьетця,
 Водиці напьетця.
Хто не зхоче, серденятко мое,
 Зъ мене насміетця.