Украінські пісні/Ой снігъ иде, та метелиця

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой снігъ иде, та метелиця…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой сніг іде, та метелиця – доріжка стелеться
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 58.
 

\new Staff {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 96
 \time 2/4
 \key d \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
a4.^"м. м." f8 | e4 g | a8[ g] f[ e] | d4 f | a a \break
%2
e4. f8 | e4 d | a2 | c4 e | g f8[ e] \break
%3
g8[ f] e[ d] | cis4 a | d f \break
%4
a,4 cis | d8[ f] e4 | a,2 | d \bar "|." \break
%5
d8[ f] e[ d] | cis4 a | a d8[ d] | d[ f] e4 \break
%6
d8[ f] e4 | a,2 | d \bar "|." s8
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой4. снігъ8 и4 -- де, та8 ме8 -- те4 -- ли -- ця до -- ріж --
ка4. сте8 -- лет4 - ця;2 Десь4 мій ми -- лий,
го8 -- лу --
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT бонько4
си4 -- вий, въ_сте -- пу
во -- ло -- чит1 -- ця.2
У8 дів - -- - чи4 -- ни, по --
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT карай
ё4 -- го бо1 -- же.2
}
>>
}
 

Ой снігъ иде, та метелиця —
Доріжка стелецся.
Десь мій милий, голубонько сивий,
Въ степу волочитця.

Ой якъ же вінъ у дорозі —
Поможи ёму, Боже;
А якъ же вінъ у дівчини —
Покарай его, Боже.