Украінські пісні/Зеленее жито, зелене

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Зеленее жито, зелене…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Зеленеє жито, зелене
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 16.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 66
 \time 2/4
 \key f \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1-2
\partial 8 c8^"м. м." | f4 e8[f] | g4 aes8[g]
\set Score.repeatCommands = #'((volta "") )
f8[ e^\markup {1 \super \underline 0}] e4\fermata \bar "." 
\break
\set Score.repeatCommands = #'((volta #f) (volta ""))
f4 e^\markup {2 \super \underline 0}
\set Score.repeatCommands = #'((volta #f))
\bar ":.|.:" aes4. g8 | bes[aes] g[f] | e aes g4\fermata \break
% 3
c,8[f] e[f] | g4  aes8[g] | f2 \bar "|."  s8
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Зе8 -- ле4 -- не8 -- е жи4 -- то,8 зе -- ле4 -- не,
ме4 -- не Тіль4. -- ки8 мо -- е сер4 -- день8 -- ко мре,4
Що8 -- ми -- ла -- я за4 -- міжъ8 и -- де.2
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Хо8 -- ро4 -- ши8 -- і го4 -- сти8 у
}
>>
}
 

Зеленее жито, зелене,
Хорошиі гості у мене.
Тільки мое серденько мре,
Що моя милая заміжъ иде.
Иди, иди, милая, здорова,
Я тобі не скажу ні слова:
Есть у мене кінь вороний —
Я поіду самъ до вдови:

Ой у вдови Марусенька дівка,
Марусенька дівка не гуляе,
Вона хату вимітае,
Марусеньки мати питае:
— Скажи, скажи, Марусенько дочко,
Які въ тебе гості бувають?
«Тобі, мати, мене не питати,
А мині, мати, тобі не казати,
— Бодай же ти, доню, оніміла,
Якъ ти мині правди не сказала.
«Ой дай-Боже, матусенько, дай,
Коли тобі дочки не жаль.