Украінські пісні/Ой Боже мій, Боже, на що я вродився

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой Боже мій, Боже, на що я вродився…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой Боже мій, Боже, нащо я вродився
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 15.
 

\new StaffGroup
{
<<
\relative c'' {
\new Staff = "main"
{
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 132
 \time 2/4
 \key f \major
 \override Score.TextScript.extra-offset = #'(-2 . 1)
%1
a4 c^"м. м." |
\once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(1.6 . -14.5)
bes8^\markup {\tiny "(У 2-му купл.)" } [a] bes <bes d> |
<<
{ c4. bes8 | a[g] f4 | a c | bes <bes d> \break }
\new Staff \with {
 \remove "Time_signature_engraver"
 \hide Score.KeySignature
 firstClef = ##f
}
{ \key f \major
 c4 bes8[a] | g4 f | c' c8[bes] | a4 \stemUp bes }
\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
и4 самъ мо -- лодъ, та ще8 и не4 же_-
}
>>
% 2
c2 | f,4 r4 \bar ":|." c'2 | d | c4 bes8[a] | g4 d' \break
% 3
c4 c8 bes | a4 <bes d> | c2 | f, \bar "|." s8
}
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой4 бо -- же  мій бо4. -8 же,2 на4 -- що я вро --
див2 -- ся, Э_— э_— э4 — — —
на4 що8 - -- я4 вро -- див___-2 ся.
}
>>
}
 

Ой Боже, мій Боже, на що я вродився. 2.
 Э—э—э—на що я вродився.
Що кінь воронъ и самъ молодъ, та ще й не женився. 2.
 Э—э—э—та ще й не женився.
Та продаймо, браття, коня вороного,
Та оженімъ, браття, мене молодого,
 Э—э—э—мене молодого.

Не веліла мати коня продавати,
Та веліла мати въ походъ виступати.

Що підъ тимъ теренцемъ
Стоіть дівка зъ молодцемъ

 Э—э—э—дівка зъ молодцемъ.

Стоіть дівка з молодцемъ,
Покрилася рукавцемъ

 Э—э—э—покрилася рукавцемъ.

Покрилася полами,
Що зъ чорними бровами.

 Э—э—э—зъ чорними бровами.