Украінські пісні/Изза гори вітеръ віе

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Изза гори вітеръ віе…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Із-за гори вітер віє, моя доля в гості іде
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 6.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \tempo 4 = 80
 \time 3/4
 \key c \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
s8^"м. м." c8[ees] g4 ees8 | aes[g] f[ees] c4\fermata | c8[ees] g4. ees8 \break
% 2
aes8[g] f[ees] c4 | g'8[f] ees4 bes | ees2 f8[aes] \break
% 3
g8[f] ees8([d16 c]) ees4 | c2 c4 \bar "|." s
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT
_8 Ой8 зза го4 -- ри8 ві -- теръ ві4 -- е4 мо8 -- я до4. -- ля8
въ_гос -- ті і4 -- де.4 Де8 ти до4 -- ле бу2 -- ла8 -,
що ме -- не4 -- за4 -- бу2 -- ла.4
}
>>
}
 

Изза гори вітеръ віе
Моя доля въ гості іде.

Де ти, доле, була
Що мене забула.


Чи ти въ лісі заблудилась?
Чи ти въ полі опізнилась?

Чи у беседі була,
Медъ-горілку пила.


Ой я въ лісі не блудилась
И у полі не пізнилась —

Була на риночку,
Пила горілочку


Ой піду жъ я по-підъ двіррю
Та заплачу по безділлю;
Ой плачу жъ я, плачу,
Літа своі трачу.

Ой піду я улоньками,
Сидять люде пароньками

А я бідна вдалась,
Мині й пари нема.


Ой Боже мій милостивий
Чомъ ти такий неправдивий,
Або жъ мене скарай,
Або пари шукай,
Або мене вмерти,
Або пару знайти.