Украінські пісні/Ой не шуми, луже

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой не шуми, луже…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой не шуми, луже, осокою дуже
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 5.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \omit Score.BarNumber
 \key f \major
 \time 2/4
%1
\slashedGrace a8 f'4. e8 | g8[f e d] | cis4 a | f'2 |a4. g16[f] \break
%2
e4 e8[g] | f4 \grace {g16[f]} e8[d] | cis4 a | d2\fermata | d4 d \break
%3
f4 d | c bes8[a] | d4 bes | a c | g2\fermata \break
%4
a4 cis8[e] | d4 \grace {e16[d]} c8[bes] | a4. a8 \bar "|." s
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой4. не8 шу4 - 8 ми лу4 - же2 -- -4. -16 -
о4 -- со -- ко -8 ю ду4 - -- же2 не4 зав4
да вай сер -8 -8 -- -4 цю жа - -- лю2
бо4 я -- въ_чу -8 жімъ кра4. -- ю.8
}
>>
}
 

Ой не шуми, луже, осокою дуже,
Не завдавай серцю жалю, бо я въ чужімъ краю!
Ой я въ чужімъ краю марно пропадаю,
Бідна жъ моя головонька, що роду не маю.

Ой я въ чужімъ краю, якъ на пожарині,
Ніхто жъ мене не пригорне при лихій годині.
Ой роблю я, роблю — робота ні за-що,
Люде кажуть и говорють: «сирота ледащо!
«Сирота ледащо не хоче робити,
«Ой оддаймо вражого сина въ москалі служити!»
Сирота втомився, на тинъ похилився —
Люде кажуть и говорють: «вінъ мабуть упився!»
Ой піду я, піду на гору крутую,
Ой стану жъ я, подивлюся на річку биструю.
Ой річка бистрая! На еі дивлюся,
Думки мині серце давлять — піду утоплюся!
Не топись, козаче, марно душу згубишъ,
Треба з людьми въ світі жити, хоть ти світомъ нудишъ.