Украінські пісні/Изъ-за гори вітеръ віе

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Изъ-за гори вітеръ віе…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Із-за гори вітер віє, калина не спіє
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 51.
 

\new Staff {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 88
 \time 4/4
 \key f \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
aes4^"м. м." g8[f] e4 c | aes' aes bes8[aes] g[aes] \break
% 2
\once \stemUp bes4. g8 ees4 ees | c'4 bes8[des] c4 bes | aes g8[f] e4 c \break
% 3
aes' c bes8[aes g f] | e4 c8[e] f4 des | c2. c4 \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Изъ4 -8 за го4 -- ри ві -- теръ ві8 - - е,
ка4. -- ли8 -- на4 не спі4 -8 - -4 е; ко4 -- закъ дів -- ку
вір -- но лю -- бить, за -- ня -- ти не смі2. -- е.4
}
>>
}
 

Изъ-за гори вітеръ віе, калина не спіе;
Козакъ дівку вірно любить, — заняти не сміе.
Тимъ я іі не займаю, що сватати маю;
Тимъ до неі не горнуся, що слави боюся,
Не бійсь слави, не бійсь слави, не бійсь поговору:
Я за славу сама стану, ще й виговорюся.
Ой зъ-за гори изъ-за кручи орли вилітають;
Не зазнаю я роскоші, — вже й літа минають.

Запрягайте коні въ шори, коні ворониі,
Доганяйте літа моі, літа молодиі!
Чи догнали, не догнали въ калиновімъ мості:
Вернітеся, літа моі, хочъ до мене въ гості!
Не вернемось, не вернемся, не знаемъ до кого;
Не вміли насъ шанувати, якъ здоровъя свого.