Украінські пісні/Скриплять моі ворітечка

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Скриплять моі ворітечка…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Скриплять мої ворітечка
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 50.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 112
 \time 2/4
 \key e \major
 \override Score.SpacingSpanner.shortest-duration-space = #4
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0.5 . 1.6)
%1
b4^"м. м." b | e gis | fis8[ e] fis4 | e fis |
\override TextScript.font-size = #1
gis8^\markup {\italic "acce -"} [fis] gis4 \break
%3
fis4^\markup {\italic "- ler. ritard."} e | fis2( | e4. b8) | e8[e] e4 | e fis | e4.\fermata b8 \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Скри4 -- плять мо -- і во -- рі -- теч -- ка на8 мо -- розъ4
на мо -- розъ2 —4. —8 на8 мо -- розъ,4 на мо -- розъ4. —8
}
>>
}
 

Скриплять моі ворітечка
На морозъ, на морозъ; 2.
Горить мое біле личко —
(або: Ой хмаритьця, него́дитьця)
Либонь буде дощъ. 2.
Ой дощику, поливайчику,
Поливай, поливай; 2.
Козаченько до дівчиноньки[1]
Прибувай, прибувай. 2.

Ой радъ же бъ я поливати —
Хмароньки нема; 2.
Ой радъ же бъ я прибувати —
Ніченька мала. 2
Ой надівай, дівчинонько,
Плахту дрібничку: 2.
Поведе тебе козаченько
У нову світличку; 2.
Ой надівай, дівчинонько,
Плахту коврову: 2
Поведе тебе козаченько
У нову коморю. 2
Ой напинай, козаченьку,
Холодокъ, холодокъ, 2
Щобъ не згорівъ у дівчиноньки
Біленький видокъ. 2
Колибъ моя дівчинонька,
То бъ я й напинавъ, 2
Коли бъ моя довішняя,
То бъ я й цілувавъ, 2
Цілувавъ би, милува́въ,
За себе бъ узявъ. 2.——————

  1. Олександрочко до Марусеньки — або друге имення.