Украінські пісні/Ой викопаю криниченьку

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой викопаю криниченьку у себе въ дворі…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой викопаю криниченьку у себе в дворі
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 2.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-2 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \key f \major
 \tempo 4 = 96
 \time 2/4
 \slurDown
 \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
\slashedGrace a8 f'4^"м. м." e | g8[f e d] | cis2 | a  | a'(c4) a | g2 \break
%2
c,2 a'4(e) | f4 e8[d] | e2 | a, | d | d4 a' | e2 f  \break
%3
e4 e | d b | a2 | g | c4 c b b a2 \bar "|."}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой2 -- ви4. -- ко8 -- па2 -- ю кри -- ни -- чень --
ку у4 се -- бе въ_дво -- рі.2 — Ой ви4 -- ко -- ха2 -- ю
мо4 -- ло -- ду дів -- чи2 -- ну не4 лю -- дямъ со -- бі.2
}
>>
}
 

Ой викопаю криниченьку у себе въ дворі,
Ой викохаю молоду дівчину не людямъ собі.
Та вжежъ з тиі криниченьки орли воду пьють,
Ой а вжежъ мою молоду дівчину та къ вінцю ведуть.
Одинъ веде за рученьку, другий за рукавъ,
А третій стоіть, серцемъ болить — любивъ, та не взявъ.

Не жаль мині подарунківъ, що я дарувавъ,
Ой а жаль мині тиі пишні губки, що я цілувавъ;
Не жаль мині перстенечківъ, що я купувавъ,
Ой а жаль мині тиі білі ручки, що я пожимавъ;
Не жаль мині хустиночки, що я въ неі взявъ,
Ой а жаль мині дівчиночки, що я закохавъ.