Украінські пісні/Ой горе, горе, що чужа украіна

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой горе, горе, що чужа украіна…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой горе, горе, що чужа україна
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 3.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-2 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \key bes \major
 \tempo 4 = 66
 \time 4/4
%1
\slashedGrace d8 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6) g4^"м. м." d8 d g4 d'8\fermata (c16[b]) | c8[c] b4 a8[g fis ees] \break
%2
ees8[b] fis'8[ees] b4\fermata r4 \repeat volta 2 { \once \stemUp b'4 c8 c \once \stemUp b4 a8[g16 fis] | g8 g d fis ees4.\fermata ees8 } \break
%3
g4 d8 d g4 d'8\fermata c16[b] | c8 c b[a16 g] \once \stemUp b4.\fermata g8 \break
%4
\override Score.Slur.extra-offset = #'(0 . -2.1)
\bar ".|:" b8 d \tupletUp \tuplet 2/2 { c16([b c a]) } b4 a8[g16 fis] | g8 g d fis ees4.\fermata ees8 \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой4 го8 -- ре, го4 -- ре8 -16 - що8 -- чу -- жа4 у4. -- кра8 --
і - -4 на.2 Й_а4 -- ще8 й гір4 -- ше --
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT невірна2 дружина.
Во4 -- на8 жъ ме4 -- не8 —16 — зсу8 -- ши -- ла, звя -- ли4. -- ла,8
Во8 -4 -- -16 на16 ме4 -- не8. зъ16
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT білихъ4
нігъ8 зва -- ли4. -- ла.8
}
>>
}
 

Ой горе, горе, що чужа украіна,
Й а ще й гірше невірна дружина: 2.
Вона жъ мене зсушила, звьялила,
Вона мене зъ білихъ нігъ звалила 2.

Ой сяду я край віконця прясти,
Тай одсуну кватирку одъ ринку, 2.
Тай подивлюся, хто ходе по ринку:
Ажъ мій милий по риночку ходе, 2.
Чужу милу за рученьку воде,
Чужу милу цілуе-милуе
А на мене нагайку готуе.
Готуй, милий, хочъ дві и чотирі —
Я хазяйка найстарша міжъ ними.