Украінські пісні/Ой гаю, мій гаю

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой гаю, мій гаю…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой гаю, мій гаю, густий – не прогляну
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 44.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \time 3/4
 \key c \minor
%1
ees8 g16[ees] \once \stemUp bes'4 c8[ bes16 aes] | \tuplet 3/2 { g8([ees bes']) } aes2 \break
%2
\tuplet 3/2 { g8([ees aes]) } bes4 c8[ bes16 aes] | \tuplet 3/2 { g8([ees bes']) } aes2 | \stemUp bes8. aes16 g8[f] bes8. g16 \break
%3
aes2 g8[bes] | f[ees] aes8.[ f16] ees4\fermata( | ees8) r r4 r \bar "|." s8
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой8 га16 - ю,4 _8 _16 мій га16 _ -8 -- ю,2
гу8 -- стий16 _16 не4 —8. про16 -- гля4 -- ну;2 що8. на16 те4 -- бе,4
га2 -- ю4 и8 ві -- теръ8. не16 ди4 -- ше.2.
}
>>
}
 

Ой гаю, мій гаю,
Густий — не прогляну,
Що на тебе, гаю,
И вітеръ не дише.
Ой братъ до сестриці
Часті листи пише:
— Чи привикла, сестро,
Зъ чужимъ родомъ жити?
«Не привикла, брате;

Треба привикати.
Далеко відъ роду,
Нікимъ наказати.
А що я до роду,
Прийду черезъ воду;
Въ броду замочуся,
Въ роду обсушуся,
Таки зъ своімъ родомъ
Не наговорюся.
Ой, брате мій, брате,
Де неньки узяти?
Ніде не купити,
А ні заслужити:
Ой хиба жъ намъ, брате,
Маляра наняти,
Та неньку рідненьку
Ой намалювати.»