Украінські пісні/Ой одъ Ромна до Полтави

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой одъ Ромна до Полтави
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой від Ромна до Полтави
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 43.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 66
 \time 3/4
 \key bes \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
f8^"м. м." f des'4 c8[bes] | a8 c
\override Score.TextScript.extra-offset = #'(-1 . -4.6)
a4^\markup { \natural } f\fermata | f8 f des'4 c8[bes] \break
%2
a8 des \slurDown c4.( bes16[a]) | \once \stemUp bes8 c des[ c16 bes] a8[f] \break
%3
\stemUp bes8[ bes] f4. f8 | \stemDown bes8[ c] des4 c8[c] | bes4. bes8 r4 \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой8 одъ Ром4 -8 на до Пол -- та4 -- ви би8 -- та -- я4 _8 до --
ро8 - га:2 Ту8 -- ди пі8 _16 -16 -8 шла
по8 -- і -- ха4. -- ла8 лю -- ба -- я4 роз -- мо4. -- ва.
}
>>
}
 

Ой відъ Ромна до Полтави
Битая дорога:
Туди пішла, поіхала
Любая розмова,
Тай випала зъ-підъ коника
Золота підкова.
«Вернись, вернись, мій миленький,
Любая розмова!»
Йшли корови изъ діброви,

Овечки изъ поля —
Заплакала дівчинонька,
Край козака стоя:
«Ой куди ти тай полинешъ,
Сизокрилий орле?
Ой хто жъ мене на чужині
Безъ тебе пригорне?»
— Пригортайся, дівчинонько,
Икъ сёму та къ тому
Та не кажи сіі правди
Та мині самому. —
Вона ёму одказала:
«Не буду, не буду —
Ой за твоімъ товаришемъ
Тай тебе забуду.»