Украінські пісні/Ой ти дівчино

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой ти дівчино, горда та пишна!
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой ти дівчино, горда та пишна
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 42.
 

\new Staff {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 96
 \time 2/4
 \key bes \major
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
\stemUp bes2^"м. м." | \stemDown c8([ bes a) g] | \stemUp g2 | f4 ees | d( f) | bes4.( d,8) \break
% 2
\once \slurUp g8([f] e[f]) | c2 | bes' | d,4.(ees8) | f4 \stemDown d' | ees c \break
% 3
bes d | c \stemUp bes8([a]) |
\override Score.Slur.extra-offset = #'(0 . 2)
\slurUp bes2( | bes8) r r4 \bar "|." s8
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой2 ти8 _ _ дів -- чи2 -- но,4 _ гор - да4. та8
пиш - - - на,2 чомъ ти4. до8 ме4 - - не
зъ_ве -- чо -- ра _8 не вий2 -- шла.
}
>>
}
 

— Ой ти дівчино, горда та пишна!
Чомъ ти до мене зъ вечора не вийшла?
— Ой якъ я маю до тебе ходити,
Коли насъ будуть вороги судити.
— Ой нехай судять, якъ розуміють;
Прийде тая годинонька, вони поніміють.
Ой нехай судять, якъ сами знають, —
Прийде тая година, вони перестануть.

— Ой мині мати такъ заказала,
Щобъ я зъ тобою нігде не стояла;
Ой мені батько такъ нарікае,
Що вінъ мене, серце мое, та вірно кохае.