Украінські пісні/Ой дівчино подруженько

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой дівчино подруженько…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой дівчино подруженько
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 30.
 

\new Staff = "main" {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-2.5 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 88
 \time 2/4
 \key a \minor
 \once \override TextScript.extra-offset = #'(0.7 . 1.6)
%1
a8^"м. м." d d[ e] | f[ e] d[ f] | a[ a] a16[ g f e]] \break
%2
<<
{ \once \override TextScript.extra-offset = #'(-2 . 0)
 d8^\markup {\italic "ritard."} [ a'] e[ c] | e[ c] a4\fermata }
\new Staff \with {
 \remove "Time_signature_engraver"
 \hide Clef
 }
{ \set fontSize = #-2
  \once \override TextScript.extra-offset = #'(-5 . -1)
 d8_\markup {"(У 2-му купл.)"} [ a'] e4 | c a\fermata }
>>
g' g8([ c]) | a4 \stemUp cis,8[ a] \stemDown \break
%3
d8[ e] g16[f e d] c4 \stemUp a | a8[ a] a[ \stemDown a'] | g16[ f e d] c8[ b] \stemUp a4. a8 \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой8 дів -- чи -- но по -- дру -- жень -- ко, чи бу -- ла жъ_ти
та на тій у -- ли4 -- ці. Ой чи8 бу -- ла4 жъ8 ти
та8 на тій _16 у -- ли4 -- ці, чи8 ба -- чи -- ла же -- ни -- ха4 мо4. -- го.8
}
>>
}
 

 Ой дівчино подруженько, чи була жъ ти та на тій улиці?
Чи була жъ ти та на тій улиці, чи бачила жениха мого?

Ой бачила — не бачила, а зъ нимъ вечіръ та простояла:
Вечіръ стоявъ, та тяженько здихавъ — чому мила не виходила.


Вечіръ стоявъ, та тяженько здихавъ — чому мила не виходила,
Вечіръ стоявъ, та не тебе питавъ — чому мила не виходила.

Бодай тобі, подруженько, та виіли комарі очі,
Щобъ не стояла, та не розмовляла зъ моімъ милимъ та до півночі.