Украінські пісні/Ой на горі василечки зходять

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой на горі василечки зходять…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой на горі василечки сходять
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 20.
 

\new Staff {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 76
 \time 3/4
 \key bes \major
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
f,4^"м. м." \stemUp bes4.(a8) | g[a] bes4 \stemNeutral c | f, f4.(d8) | g4 f4.(ees16[d]) | c4 \once \stemUp bes'4.. g16 \break
% 2
f8[g] a4(c) | \once \stemUp bes f2 | c'4 c4. a8 | \once \stemUp bes4 g2 | f f4 \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой4 на2 го4 -- рі2 ва4 -- си2 -- леч4 -- ки2 зхо4 -- дять,2
підъ4 го4 - ро -- ю2 бар4 -- ві2 -- нокъ4 по2 -- слав -- ся.4
}
>>
}
 

Ой на горі василечки зходять,
Підъ горою барвінокъ послався;
Молодъ козакъ розпивсь, розгулявся,
Стоптавъ, зломавъ червону калину,
Зсушивъ, звъяливъ дівку Марусеньку.
Марусенька по бережку ходе,
А за нею вітеръ хвилю гоне.
Марусенька у хвилю вступила…
Мати сина насильно женила,
При народу невістку судила.
«Сонливая молода невістка,
Та ще къ тому й не хоче робити.»
Розгулявся козакъ молоденький.
Середъ двора комора нова;

Ой тамъ мила постіль білу слала,
До постели вірно розмовляла:
«Постіль біла, біла й пуховая,
Хтожъ на тобі сю нічъ буде спати?»
Пішовъ милий у шинокъ гуляти,
А изъ шинку о-північъ до-дому
Прийшовъ милий підъ новую хату:
— Порадь, мати, якъ жінку зкарати?
«Бери, сину, дротяну нагайку,
Та й бий жінку зъ вечора до ранку.»
Пійшовъ милий підъ новую хату:
«Чи есть мати порадниця въ хаті?
Порадила, чимъ жінку зкарати,
Порадь, мати, де жінку сховати?»
— Бери, синку, вороного коня,
Вези жінку до синёго моря. —
«Не такъ, мати: якъ жінку ховати,
Треба мати громаду зібрати.»