Украінські пісні/Ой плавала та лебідонька

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой плавала та лебідонька…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой плавала та лебідонька на синьому морі
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 46.
 

\new Staff {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 72
 \time 3/4
 \key aes \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
aes2^"м. м." g8[ bes] | aes4 ees2 | des8[ ees] ces2 | des4 ees2\fermata | aes2 g8[ bes] \break
%2
aes4 ees2 |ces8[ des] ees2 | des4. aes8 e'4 | ees2 des4 | ces2 bes8[ des] \break
%3
aes4 ges2 | des'4. aes8 e'4 | ees des ces8[ bes] aes2 r4 \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой2 пла8 - ва4 -- ла2 та8 ле -- бі2 -- донь4 -- ка2 на си8 -
нё4 -- му2 мо8 - рі,2 Ой4. _8 тамъ4 пас2 -- ли4 чор2 -- но8 -
мор4 -- ці2 въ_чис4. -8 стімъ4 по -- лі ко8 - ні.2.
}
>>
}
 

Ой плавала та лебідонька на синёму морі,
Ой тамъ пасли чорноморці въ чистімъ полі коні.
Ой крикнула та лебідонька на синёму морі,
Заплакали чорноморці та объ своімъ горі.
Ой крикнула та лебідонька, море переплівши;
Заплакали чорноморці, коней погубивши.
Иде отаманъ та дорогою, ще й пісні співае;
Приізджае до куріня — ажъ коней немае!
Ой десь же ви та пани-браття, все й у карти грали,

Що ви коні козацькіі навіки втеряли.
Ой годі жъ вамъ та пани-браття, годі журитися,
Ходімъ лучче до шинкарки горілки напитися.
 Шинкарочка та молодая тому и зраділа.
 Насипала цеберъ меду, да и сама сіла.