Украінські пісні/Ой піду я, піду

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой піду я, піду, доломъ долиною…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой піду я, піду, долом долиною
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 34.
 

\new StaffGroup {
<<
\relative c'' {
\new Staff = "main" {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 8 = 100
 \time 2/4
 \key e \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(1 . 1.6)
%1
\once \stemUp b4^"м. м." e | e g | d fis | e \stemUp b | a b | \stemDown
<<
{ c e }
\new Staff \with {
 alignAboveContext = "main"
 \remove "Time_signature_engraver"
 \hide Score.KeySignature
 fontSize = #-2
 firstClef = ##f
 }
{ e4 d8[ c] }
>>
\break
%3
\override Score.Slur.extra-offset = #'(0 . 3)
\stemUp \slurUp b2( | b4) b | \slashedGrace b8 \stemDown g'2 | fis4 e | fis g | e \once \stemUp b | e2 \fermata \bar "|."
} % new Staff = "main"
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой4 пі -- ду я, пі - - ду, до -- ломъ до -- ли
но2 -4 ю, до2 -4 ломъ до -- ли -- но - ю.2
}
>>
}
 

Ой піду я, піду,
Доломъ долиною, 2.
Ой стопчу я, зломлю
Рожу зъ калиною. 2.
Вітеръ повівае,
Рожа процвітае, 2.
Підъ моіми воротами
Свистілонька грае. 2.
Мене мати лае
Гулять не пускае. 2.
Ой хочъ открадуся,
Тай нагуляюся. 2.

Якъ пройду до дому,
Нароблю гомону. 2.
Якъ будуть лаяти,
Такъ буду плакати; 2.
Якъ будуть навчати,
То буду мовчати, 2.
А якъ будуть бити,
Буду говорити: 2.
Ще я не старая,
Ще я не гуляла, 2.
Ще я молоденька,
Гуляти раденька, 2.
А якъ стара стану,
Гулять перестану, 2.
А якъ стара буду,
Гуляти забуду, 2.
А якъ лихо йметьця,
Гуляти минетьця. 2.