Украінські пісні/Червоная калинонька

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Червоная калинонька на яръ воду схилилася…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Червоная калинонька на яр-воду схилилася
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 33.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 50
 \time 2/4
 \key f \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
f8^"м. м." [ aes] g[ f] |c'4.-^ bes16[ g] | c8 bes16[ aes] g4\fermata \break
%2
aes8[ c] ees[ c] | bes[ aes16 g] c8(e,) | f[ aes] g4 \break
%3
f8[ aes] c bes16[ g] | \stemUp c8([ bes16 aes]) \stemNeutral c8 e, | f4.\fermata f8 \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Чер8 -- во -- на -- я ка4. -- ли16 - -- нонь8 -8 ка,4
чер8 -- во -- на -- я ка - - -- ли -- нонь4-- ка
на8 яръ во -- ду16 — схи8. -16 -8 ли -- ла4. -- ся.8
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
На8 -- яръ во -- ду схи4. -- ли16 - -- ла8 -8 ся,4
на8 яръ во 'ду схи -  - -- ли -- ла4 -- ся,
де8 дів -- чи -- на16 _ жу8. -16 -8 ри -- ла4. -- ся.8
}
>>
}
 

Червоная калинонька
На яръ воду схилилася,
Де дівчина журилася,
Що безъ доли родилася,
А безъ щастя за-міжъ ишла.
«Ой піду я гукаючи,
Свою долю шукаючи;
Ой піду я до Дунаю,

Крикну дуже не помалу.
Обізвалась моя доля,
По тімъ боці синёго моря:
Не журись дівчино моя,
Бо ось де я доля твоя,
Не журись дівчино прекрасна,
Бо ось твоя доленька безщасна.
Пливи, доле за водою,
А я буду за тобою
Припливемо до бережка,
Та сядемо на пісочку,
Та спишемо по листочку
До родини, до родочку.