Украінські пісні/Изза гори вітеръ повівае

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Изза гори вітеръ повівае…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Із-за гори вітер повіває, Короленка журба обнімає
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 32.
 

\new Staff {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 60
 \time 2/4
 \key fis \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
cis4^"м. м." b8[ gis] | cis[ b16 a] gis4\fermata | cis8[ cis] \stemDown cis16[ b a gis] \stemNeutral \break
%2
fis4 ais8[fis] | fis[ais] gis[ gis16 eis] | fis8[dis] cis\fermata r \break
%3
fis8[ fis] ais[ fis] | gis[eis] fis[dis] | cis2 \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Из4 -8 за го8 _16 - ри4 ві8 -- теръ по8 -- ві --
ва4 -8 е, Ко - - -16 ро -- лен8 - ка4
жур8 -- ба об -- ні -- ма - - - -- е.2
}
>>
}
 

Изза гори вітеръ повівае;
Короленка журба обнімае.
Въ Короленка та жінки немае,
Въ Короленка дочка Катерина —
Вона ёму лиха наробила,
Ивася сина породила;
Въ китаечку ёго исповила,
Шпилечками ёго зашпилила,

Та въ криниці взяла затопила,
Шипшиною ёго пристромила,
Буйнимъ вітромъ тай приговорила.
«Повій, вітре, зъ глибокого яру,
Та нажени чорненькую хмару,
Та занеси криниченьку каломъ:
Щобъ туди люди не ходили,
Изъ криниці води не носили,
Ивася тай не розбудили
И батеньку тай не доложили.»