Украінські пісні/Ой пішовъ милий за лісъ

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой пішовъ милий за лісъ…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой пішов милий за ліс
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 38.
 

\new Staff {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 104
 \time 2/4
 \key g \minor
 \once \override TextScript.extra-offset = #'(0.7 . 1.6)
\ottava #1
\override Score.OttavaBracket.style = #'trill
\override Staff.OttavaBracket.font-shape = #'upright
\override Staff.OttavaBracket.font-series = #'medium
\set Staff.ottavation = \markup {8\super va}
%1
bes8^"м. м." d f4 | \slashedGrace g8 f8[ e] f4 | g8[ f] g[ f16 ees] | f16[ ees d ees] c4 \break
%2
g'4 g8[ g] f[ ees d c] | bes4 c | bes bes | ees8 ees[ d c] \break
%3
f4. d8 | ees[ d c bes] | ees4 d8[ c] | bes2 \fermata \bar "|." s8
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой8 пі -- шовъ4 ми -- лий за8 —4 лісъ8 -- за — лісъ,4
чор4 -- ни8 і бро4 -- _8 ви за4 нісъ за нісъ, та8
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT чорни4 і8
бро4. -- ви8 за4 -- _8 нісъ за4 - -- нісъ.2
}
>>
}
 

Ой пішовъ милий за лісъ, за лісъ:
Чорниі брови занісъ, занісъ. 2.
Ой пішовъ милий за діброву:
Занісъ свою тиху мову. 2.
Ой не такъ мині за бровами,
Якъ за вірними словами. 2.
Ой пішовъ милий за річками:
Засталася зъ діточками. 2.

Ой сидить мила край віконця,
Виглядае свого сонця.
Та виглядае запорожця.
Ой не самъ запорожець їде:
Девьятеро коней веде; 2.
На десятому, вороному
У жупані голубому,
Самъ у жупані голубому.