Украінські пісні/Ой тамъ на горі

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой тамъ на горі стоять два дуби…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой там на горі стоять два дуби
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 39.
 

\new Staff {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 132
 \time 6/8
 \key bes \major
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(1 . 1.6)
%1
c8^"м. м."[ c ees] g[ ees d] | c2. | c8[ c ees] g[ ees d] | c2. \break
%2
ees8 c4 ees8 f4 \once \hide Score.BarLine \slashedGrace c8 \bar"|" \afterGrace g'2. {f16[ees]} | d16 ees f8( ees16[ d]) ees8[ c b] | c2. \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой8 _ тамъ на _ го -- рі2. cто8 -- ять4 два4 ду8 -- би;2.
Ой8 схи4 -- ли8 -- ли4 -- ся2. вер8 -- хи4 до8 _ ку -- пи.2.
}
>>
}
 

Ой тамъ на горі
Стоять два дуби —
Ой схилилися
Верхи до купи.
А на тихъ дубахъ
Сидять голуби:
И цілуютця, и милуютця,
И крилечками обнімаютця.
Ой де не взявсь
Стрілець молодець —
Голуба убивъ,
Голубку вловивъ.
Сховавъ голуба
Підъ ожиною

Голубку назвавъ
Вінъ дружиною.
Принісъ до дому,
Пустивъ до долу,
Насипавъ пшениці,
Поставивъ водиці.
Пшениці не дзюба
Водиці не пъе,
Та підъ ожину
Плакати иде.
— Ой голубе сивъ,
Колибъ ти оживъ
Хочъ би ти не чувъ,
Аби живий бувъ:
Я-бъ твоі крила
Позолотила
Я бъ твоі очиці
Накарувала,
Тебе самого
Намалювала,
Намалювала
На стіні прибила,
Ой на тій стіні,
Де сидіть мині,
На тій кроваті,
Де спочивати.