Украінські пісні/Ой уже вечіръ, тай повечоріло

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой уже вечіръ, тай повечоріло…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой уже вечір, та й повечоріло
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 40.
 

\new Staff {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 80
 \time 4/4
 \key c \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
\stemUp b2^"м. м." g4 b | \stemDown c2(bes8)[
\override Score.TextScript.extra-offset = #'(-1 . -3)
bes^\markup {\flat} aes g] | \stemNeutral f4 aes c bes8([aes]) \break
%2
g4 f ees d | \once \override Score.Slur.positions = #'(0.5 . 0) c(c') bes4. aes8 | g4 f8[g] aes4 f \break
%3
ees8[d] ees[f] g4. b,8 | c4( d ees f) | g4 c bes4. aes8 \break
%4
g4 f8[g] aes4 f | ees8[d] ees[f] g4 b, | c2 c4 r \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой2 у4 -- же ве2 -4 чіръ, тай по -- ве -- чо --
рі - - ло, А вже жъ4. мое8 сер4 -8 - день4 -- ко
тай4 по -- ве4. -- се8 -- ли4 - - ло. А вже жъ_мо4. -- е8
сер4 -8 - день4 -- ко тай по -- ве -- се -- лі2 -- ло.2
}
>>
}
 

Ой уже вечіръ, тай повечоріло,
А вже жъ мое серденько тай повеселіло. 2.
Ой прийди, прийди, хрещатий барвінку,
Одчиню я сінечки, впущу у комірку. 2.

А якъ впускала, то все цілувала,
Якъ випускала, то слізно ридала. 2.
Ой колибъ я, серденько, та малярства знала,
Тобъ я твое личенько тай намалювала. 2.
Тобъ я твое личенько тай намалювала,
Тобъ я твоі брівоньки тай нарисувала. 2.