Украінські пісні/Ой у полі криниченька

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Ой у полі криниченька…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ой у полі криниченька, з неї вода протікає
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 13.
 

\new Staff {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 75
 \time 2/4
 \key f \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
c8^"м. м." [bes] aes[g] | f4 aes8[f] | c'2 | bes8[aes g f] | g4 e \break
% 2
c2 | c'8[bes] aes[g] | f4 f | f'4. c8 |
\time 9/16 \hide Score.TimeSignature
ees4. des16([c des]) | \time 2/4 \once \stemUp bes4\fermata r4\fermata \break
% 3
\bar ".|:" f'2(f4) c8[ees] | des4 c | \once \stemUp bes4.
\slurDown
\override Slur.positions = #'(-3.5 . -3)
aes16[ g(] c4) g8[aes] | f4\fermata f'8[f] \break
% 4
ees8[des16 c] f8[\once \stemUp a,8] | bes4 des | c8[bes] aes[g] | f4\fermata r4 \bar ":|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой4 у по4. -8 лі2 кри4 -- ни -- чень2 --
-_ка, зъ_не4 -- і во -- да про4. -- ті8 -- ка4. -8. --  е.2
Ой2. тамъ4 чу -- макъ мо2 -- ло4 -- день -- кий сі8 -- рі
во4 -- ли на -- пу -- ва -- - -- е.2
}
>>
}
 

Ой у полі криниченька
Зъ неі вода протікае:

Ой тамъ чумакъ молоденький
Сірі воли напувае.


Воли ревуть, води не пьють:
Въ Кримъ доріженьку чують…

Ой Богъ знае, Богъ відае,
Де чумаченьки ночують.


Ой ночують чумаченьки
Въ степу край дороги —

Розпустили сірі воли
Та по зеленій діброві.


Умеръ чумакъ молоденький
У неділеньку вранці;

Поховали чумаченька
Та у зеленімъ байраці.


Висипали надъ чумакомъ
Високу могилу,

Посадили у головахъ
Та червону калину.


Прилетіла зозуленька
Тай сказала: «ку-ку!»

Подай, милий, подай, орле,
Та хочъ правую руку.


Ой радъ би я, моя мила
Обидві подати,

Та налягла сира земля,
Охъ що не можна підняти.