Украінські пісні/Охъ и гаю мій, гаю

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Охъ и гаю мій, гаю…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Ох і гаю мій, гаю, ти шумиш не помалу
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 12.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 66
 \time 3/4
 \key e\major
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
e8^"м. м." << gis8 cis8 >> b8[a16 gis] fis8[b] | fis4 e2 | \stemUp b'8[b] \stemNeutral e4 e8[fis] \break
% 2
e8[dis16 cis] \once \stemUp b4 r4 \bar ".|:"
\cadenzaOn
e8^ \markup {\italic "acceler."} [e16 d] cis16[b cis8] b8 a4
\cadenzaOff
\bar "|"
\break
% 3
a16([b]) cis8 \stemUp b16[a gis a] b8[e,] | b'8[b] cis8[b16 a] gis8[e] |fis4 e2 \bar ":|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Охъ8 и га4 -- ю8 мій га4 -- ю,2
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT Ти_шумишъ_не_по2. --
-_ма4 -- лу.2 А8 якъ у -- пу -- сти -- ла4
изъ8 рукъ го -- лу -- бонька,4 Тай_в -- же8 й не пій -- ма4 -- ю.2
}
>>
}
 

«Охъ и гаю мій, гаю,
Ти шумишъ не помалу
Ой якъ упустила изъ рукъ голубонька
Та вже й не піймаю.

«А хочъ же я й піймаю,
Та вже не такого…
А якъ не любила — не буду й любити
И до тебе говорити.

— Ой піди, хлопку, внеси
Голубні жупани:
Чи не заговоре, хочъ слово промове,
Та до мене моя пані.


«Охъ и милий мій Боже,
Жупани ті не поможуть:
Ой якъ не любила — не буду й любити
И до тебе говорити.

— Ой піди, хлопку, введи
Та коня вороного:
Чи не заговоре, хочъ слово промове,
Та до мене молодого.

«Охъ и милий мій Боже,
Кінь вороний не поможе:
Ой якъ не любила — не буду й любити
И до тебе говорити.

— Ой піди, хлопку, внеси
Щирозлоте сідельце:
Чи не заговоре, хочъ слово промове
Та до мене мое серце.

«Охъ и милий мій Боже,
Сіделечко не поможе:
Ой якъ не любила — не буду й любити
И до тебе говорити.

— Ой піди, хлопку, внеси
Та нагайку дротянку:
Чи не заговоре, хочъ слово промове
Изъ вечора та до ранку.

«Охъ и милий мій Боже,
Нагаечка тай поможе
Ой хочъ не любила, та буду любити
И до тебе говорити.