Украінські пісні/Що по горахъ сніги лежять

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Що по горахъ сніги лежять…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Що по горах сніги лежать
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 22.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 80
 \time 4/4
 \key ees \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
\slashedGrace ees8^"м. м." \once \stemUp bes'4. aes8 c4 bes | aes2(ees4) aes4 | \once \stemUp bes4. aes8 c4 bes \break
%2
aes2. r4 | aes4 c bes2 | f4 \once \stemUp bes aes f | ees2 ees4 r \break
%3
aes2 \once \stemUp bes4 c | \once \stemUp bes f \slashedGrace aes8 ges4 f | ees2 r \bar "|." s8
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Що4. _8 _4 по го2 -- рахъ4 _ сні4. -8 ги4 _
ле2. -4 жять4 _ _2 по4 _ _ до -- ли2 -- нахъ
во2 -4 -- ди сто - -- -2 -- ять.1
}
>>
}
 

Що по горахъ сніги лежять.
По долинахъ води стоять,
По-підгірью маки цвітуть,
Битимъ шляхомъ чумаки йдуть.
Туманъ поле устилае,
Мати сина підмовляе.
— Вернись, сину, додомоньку,
Змию, зчешу головоньку.

«Измий, мати, сама собі,
Не завдавай жалю мині:
Мині змиють дрібні дощі,
А розчешуть густи терни,
А розмають буйні вітри,
А висушить ясне сонце.