Украінські пісні/Якъ пішовъ я до дівчини

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Якъ пішовъ я до дівчини…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Як пішов я до дівчини
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 23.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \time 3/4
 \key bes \major
%1
bes8[d] f4 \once \stemUp bes4 | g8[bes] f4 d | f g8[ees] d[bes] | c4 bes2 \break
% 2
d8[f] g[ees] d[bes] | c4 bes2 | bes8[d] f4 bes8[a] | g[bes] f4 d8[bes] \break
% 3
f'8[bes] g[ees] d[bes] | c4 bes2 | d8[f] g[ees] d[bes] | c4 bes2 \bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Якъ8 пі -- шовъ4 я до8 дів -- чи4 -- ни ква4 -- тир -- ку8 'дчи -- ня4 -- ю2
Ква4 -- тир -- ку8 'дчи -- ня4 -- ю,2 Ква8 -- ти -- роч4 -- ку од8 -- чи -- ня4 -- ю,
дів4 -- ку ви8 -- кли -- ка4 -- ю,2 дів4 -- ку ви8 -- кли -- ка4 -- ю.2
}
>>
}
 

Якъ пішовъ я до дівчини,
Кватирку 'дчиняю, (2).
Кватирочку одчиняю,
Дівку викликаю. (2).
Вийди, вийди, дівчинонько,
Зъ рубленоі хати; (2).
Порадь мене, дівчинонько,
Якъ рідная мати. (2).
— Ой я тебе, козаченьку,
И ражу й не ражу, (2).

Я зъ тобою вечіръ стою —
На иншого важу. (2).
— Бодай тебе, дівчинонько,
Зъ такою радою: (2).
Я до тебе зъ щиримъ серцемъ,
А ти зъ израдою. (2).
Бодай же ти, дівчинонько,
Тоді заміжь вийшла, (2).
Якъ у полі, при дорозі
Рута яра зійшла. (2).