Украінські пісні/На горі, горі ідуть Мазурі

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
На горі, горі ідуть Мазурі…
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. На горі, горі їдуть мазури
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 24.
 

\new Staff {
<<
\relative c' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-3.5 . 1)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 112
 \time 2/4
 \key f \major
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0.9 . 2.6)
%1
f8^"м. м."[ g a bes] | c4 f | d8[d d d] | c2 \bar ":|." \break
% 2
a8[f] a[f] | \once \stemDown a[c bes a] | g[c,] g'[c,] \break
% 3
g'[a bes d] | c[bes a g] | f4 r \bar ":|." s8
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
На8 го -- рі го -- рі2 і8 -- дуть ма -- зу -- рі2
і8 -- дуть  і -- дуть ма -- зу -- роч -- ки ве -- зуть ве -- зуть
бар -- ві -- ноч -- ки бу -- ли на вой -- ні.2
}
>>
}
 

На горі, горі ідуть Мазурі (2).

Ідуть, ідуть Мазурочки,
Везуть, везуть барвіночки —
Були на войні.


 Одинъ Мазуръ вставъ, другий Мазуръ спавъ. (2).

 Ідуть, ідуть въ чистімъ полі,
 Ідуть, ідуть всі раздоллемъ —
 На сивімъ коні.


Приіхавъ въ ночі при ясній свічі; (2).

Стукъ-грякъ въ віконечко:
Вийди, серце, коханочко,
Дай коню води!


 — Не могу я встать, коню води дать: (2).

 Ввечері холодна роса,
 Я ходила въ пана боса —
 Ніжечки щемлять.