Україна в міжнародних відносинах/2/«Записки чина св. Василія Великого»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Україна в міжнародних відносинах.
Енциклопедичний словник-довідник.
Випуск 2

під ред. Миколи Варварцева

«Записки чина св. Василія Великого»
Київ: Інститут історії України НАН України, 2010

«ЗАПИСКИ ЧИНА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО» («Analecta Ordinis S. Basilii Magni») — неперіодичне наукове видання чернецького чину св. Василія Великого (ЧСВВ). Виходило 1924–39 (6 томів) за редакцією о. І. Скрутеня та о. Р. Лукана в містах Жовква та Львів. Поновлене 1949 в Римі (Італія) як друга серія за редакцією отців А.-Г. Великого та І. Назарка. Упродовж 1949–79 вийшло 50 т. у двох секціях: 1) монографії — 40 т.; 2) звіти, розвідки, огляди, біографічні та бібліографічні матеріали з історії та діяльності ЧСВВ — 10 т.

У 3-й секції протягом 1949–81 у Римі опубліковано 55 т. збірок документів та матеріалів архівів Ватикану, в яких висвітлюється історія України: «Documenta Pontificum Romanorum Historiam Ucrainae illustrantia» («Документи римських архієреїв, які висвітлюють історію України», в 2-х т., 1953–54), «Audientiae Sanctissimi de Rebus Ucrainae et Belarusiae» («Рішення папські в часи аудієнції в справах України і Білорусі», в 2-х т., 1963–64), «Supplicationes Ecclesiae Sanctissimi de Rebus Ucrainae et Belarusiae» («Прохання з'єднаної Церкви України та Білорусі», в 3-х т., 1960–65), «Bio- et Hagiographica: S. Josaphat Hieromartur. Documenta Romana Beatificationis et Canonizationis» («Святий священномученик Йосафат. Документи беатифікації та канонізації», в 3-х т., 1952–67), «Acta S. Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Belarusiae spectantia» («Акти священної Конгрегації поширення віри, які належать католицькій Церкві в Україні і Білорусі», в 5-ти т., 1953–55), «Litterae S. Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Belarusiae spectantes» («Листи священної Конгрегації поширення віри, які належать католицькій Церкві в Україні і Білорусі», в 7-ти т., 1954-57), «Congregationis Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Belarusiae spectantes» («Окремі конгрегації католицької Церкви в Україні та Білорусі», в 2-х т., 1956–57), «Documenta Unionis Berestensis eiusque Auctorum (1590-1600)» («Документи Берестейської унії та її авторів (1590–1600)», 1970), «Epistolae Metropolitarum Kioviensium Catholicorum» («Листи київських католицьких митрополитів», в 9-ти т., 1956–80), «Litterae Episcoporum Historiam Ucrainae illustrantia» («Листи єпископів, що висвітлюють історію України», в 5-ти т., 1972–81), «Litterae Nuntiorum Apostolicorum Historiam Ucrainae illustrantia» («Листи апостольських нунціїв, що висвітлюють історію України», в 14-ти т., 1959–77), «Litterae Basilianorum in terris Ucrainae et Belarusiae» («Листи василіан з України та Білорусі», в 2-х т., 1979). У 3-й секції 2-ї серії опубліковано близько 20 тис. документів, які хронологічно охоплюють 16–19 ст.

У «ЗЧСВВ» публікували свої розвідки та монографії отці О. Баран, М. Ваврик, М. Войнар, Р. Головацький, Г. Кінах, Б. Курилас, М. Марусин, І. Нагаєвський, І. Патрило, А. Пекар, М. Соловій, І. Хома, а також Л. Винар, О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко, Л. Соневицький, В. Щербаківський та інші українські історики.

Літ.: Заїкин В. З сучасної української церковної історіографії // Записки Чина св. Василія Великого (Жовква), 1927, т. 2, № 3–4; Борщак І. о. Йосафат Іван Скрутень (1894–1951) // Україна (Париж), 1951, № 6; Ваврик М. Бібліографічний огляд історії Василіанського Чина за 1935–1950 // Записки Чина св. Василія Великого (Рим, секція ІІ), 1958, т. 3, № 1–2; Назарко І. Український історичний осередок в Римі // Український історик, 1964, № 4; Оглоблин О. Українська церковна історіографія // Там само, 1969, № 4; Ваврик М. Бібліографічний огляд історії Василіанського Чина за 1950–1970 рр. — Рим, 1971; Великий А. До генези «другої серії» Записок ЧСВВ // Записки Чина св. Василія Великого (Рим, секція ІІ), 1974, т. 9, № 1/4; Патрило І. Життя і творчість о. Атанасія Григорія Великого, ЧСВВ (1918-1982) // Записки Чина св. Василія Великого (Рим, секція ІІ), 1985, т. 12; Плохій С. М. Від Якова Суші до Атанасія Великого: (Огляд видань римських джерел з історії української церкви) // Український археографічний щорічник. Нова серія (Київ), 1993, вип. 2, т. 5; Пріцак О. Отець Атанасій Великий, ЧСВВ — археограф. В кн.: Історія української археографії: Персоналії. — К., 1993, вип. 1.

М. М. Капраль, О. В. Ясь.

Ця робота поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Unported (Із зазначенням авторства — поширення на тих самих умовах 4.0 неадаптована), яка дозволяє вільне використання, поширення й створення похідних робіт за умови дотримання і зазначення ліцензії та автора оригінальної роботи.