Як совітська Москва звоювала Україну?/Виписки

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

ВИПИСКИ.
¹) „1917 год на Киевщине“, ст. 540.
²) П. Христюк — „Замітки і матеріяли до історії української революції“, т. II. ст. 100.
³) Там-же, ст. 103.
⁴) Там-же, ст. 116.
⁵) „1917 год на Киевщине“, ст. 541.
⁶) Тамже, ст. 540–543.
⁷) П. Христюк: „Замітки і матеріяли“.
⁸) „1917 год на Киевщине“, ст. 440.
⁹) „1917 год на Киевщине“, ст. 534.
¹⁰) Тамже, ст. 405
¹¹) „1917 год на Киевщине“, ст. 415–416.
¹²) „1917 год ка Киевщине“, ст. 416.
¹³) Антонов-Овсеенко — „Записки“ 1924, т. I, ст. 26–27.
¹⁴) Антонов-Овсеенко: „Записки о гражданской войне“ 1924, т. I, ст. 21.
¹⁵) Там-же, т. I., ст. 136–138.
¹⁶) Там же, т. I., ст. 183–184.
¹⁷) Там-же, т. I., ст. 184.
¹⁸) Антонов-Овсеенко: „Записки“, т. I., ст. 185.
¹⁹) Шлихтер А. „Борьба за хлеб на Украине в 1919 г.“ — „Літопис Революції“, 1928, ч. 2, ст. 101–102.
²⁰) „Літопис Революції“, 1928. кн. 2, ст. 118.
²¹) Антонов-Овсеенко „Записки о гражданской войне", т. I. „Октябр в походе“, ст. 23.
²²) Інструкція Троцького аґітаторам комуністам на Україні.
²³) А. Свидерский. — „Что может дать и что уже дала нам Украина?“ — „Правда“. 1919. 26. II. ч. 44.
²⁴) „Приказ Народнаго Комисариата по Военным Делам. 28. IV. 1919. Ч. 992“.
²⁵) „К отчету о I. Всеукраинском С'езде Советов“ (матеріяли та документи) — „Літопис Революції“ 1928. ч. I ст. 265–266.
²⁶) Лапчинський Г. — „Перший період радянської влади на Україні“ — „Літоп. Революції“. 1928. ч. I. ст. 171–172.
²⁷) В. Затонський — „Із спогадів про українську революцію“.
²⁸) Антонов-Овсеенко „Записки“ т. I. ст. 146.
²⁹) Тамже з приказів Муравйова.
³⁰) Тамже ст. 154.
³¹) Лапчинський Г. „Боротьба за Київ. Січень 1918“ — „Літопис Революції“. 1928. кн. 2, ст. 214.
³²) Антонов-Овсеенко „В боротьбі проти Директорії“ „Літоп. Революції“, 1930, кн. I. ст. 107.
³³) Лист Антонова-Овсеенка до В. Леніна „Літопис Революції“, 1929, кн. 4, ст. 188.
³⁴) В. Затонський „Із спогадів про українську революцію“, „Літопис Революції“ 1930, кн. 5, ст. 155.
³⁵) Інструкція Троцького аґітаторам-комуністам на Україні.
³⁶) Літопис Революції 1928, кн. 2, ст. 120.
³⁷) Майоров М. „На путях“, К I-му Сезду КПБУ.
³⁸) Качинский В. „Земельная политика Соввлади на Украине в 1919 г.“
³⁹) Качинский. „Отступлениє с України“, „Червоноє Козачество“, ст. 229.
⁴⁰) Качинский В.: Земельная политика Соввласти на Укране в 1919 р. „Літопис Революції“ 1929, Кн. I., ст. 13.
⁴¹) Коган С. і Межберґ. „Другий період радвлади на Одещині“.
⁴²) Тамже.
⁴³) Тамже.
⁴⁴) А. Анишев: Очерки истории гражданской войны 1917–1920 Ленинград 1925.
⁴⁵) Антонов-Овсеенко „Записки“, т. I., ст. 169.
⁴⁶) Тамже ст. 171.
⁴⁷) Тамже ст. 139–140.
⁴⁸) „К отчету о I Всеукр. Сезде Советов“
⁴⁹) „Червоноє Козачество“ ст. 229.
⁵⁰) Х. Раковскій: „Борьба за освобождение деревни“, Харків 1920.
*) „Вістник Української Народної Республики“ 1919. 24. VII. 24.
**) „У повстанців“, „Вістник Укр. Нар. Республики“ 1919. 3. VIII. 33.
Ця робота перебуває в суспільному надбанні в США, тому що вона була вперше опублікована за межами Сполучених Штатів (і не опубліковувалася в США впродовж 30 днів) і була вперше опублікована до 1989 без дотримання формальностей в області авторського права США (поновлення і/або повідомлення про авторське право), а також вона була в суспільному надбанні в її країні походження на дату URAA (1 січня 1996 для більшості країн).


Автор помер у 1948, тому ця робота перебуває також у суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.