Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи. Українська література/8 клас

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи. Українська література (2017
Міністерство освіти і науки України
8 клас
Видання: Київ: 2017.
8 клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год. Текстуальне вивчення творів — 54 год. Повторення й узагальнення — 2 год. Література рідного краю — 4 год. Позакласне читання — 4 год.
Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення).
Резервний час — 6 год.
Кількість годин (орієнтовно) Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів Зміст навчального матеріалу
1

Предметні компетентності
Учень / учениця:
розуміє багатозначність художнього образу; називає і вміє відрізняти різні типи образів; за допомогою слова створює елементарні образи.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
висловлює судження, оперуючи різними виражальними засобами мови; використовує досвід взаємодії літературних творів із творами інших видів мистецтва.

НЛ–2,3
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення ролі краси й сили художнього слова в житті людини.

ВСТУП
Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури.
Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору.
ТЛ: художній образ, художній твір (поглиблено).


МЗ: образотворче мистецтво, музичне мистецтво, театральне та кіномистецтво.

6

Предметні компетентності
Учень / учениця:
розуміє значення і функції пісні в житті українського народу;
пригадує історичні відомості про часи, змальовані в піснях;
вдумливо читає тексти, аналізує їх;
визначає і пояснює засоби художньої виразності в них;
розповідає про національних героїв, яких змальовано в них;
характеризує образи лицарів-оборонців рідної землі; прагне наслідувати їхні чесноти.

Вивчає напам'ять: «Засвіт встали козаченьки».

Ключові компетентності
Учень / учениця:
дискутує про те, за що народ увічнив імена своїх героїв;
створює уявний словесний портрет

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Українські історичні пісні
Пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками: «Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» (на вибір учителя); про боротьбу проти соціального та національного гніту: «Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить» (2 твори на вибір учителя). Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.
«Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю»

Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність,

легендарної поетеси Марусі Чурай; висловлює власне ставлення до піснярки Марусі та її пісень;
розуміє, що поет – активний творець духовності; осмислює духовний зв'язок з історичним минулим рідного народу.

НЛ–1, 2
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. Виховання і утвердження цих якостей у наш час. Розуміння того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках.

фольклорна основа, народнопоетичні образи.
ТЛ: історичні пісні.
МЗ: боротьба козаків проти турецько-татарських завойовників, польсько-шляхетського гніту (історія України).

МК: арія Наталки «Віють вітри, віють буйні…» з опери М. Лисенка «Наталка Полтавка»; «Засвіт встали козаченьки» (комп. М. Лисенко, Б. Лятошинський, Л. Ревуцький) (музичне мистецтво);
В. Маковський. «Українська дівчина» (1880 р.); М. Пимоненко. «Проводи козака» (1902 р.) (образотворче мистецтво).

3

Предметні компетентності
Учень / учениця:
осмислено читає думу, переказує зміст; визначає тематику, художні особливості; аналізує образ української полонянки Марусі, її сміливий, героїчний учинок.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
осмислює духовний зв'язок з історичним минулим рідного народу; зіставляє специфіку розкриття теми в літературі, музиці, образотворчому мистецтві, кіномистецтві; толерантно відстоює власну позицію в дискусії; використовує комунікативні стратегії для формулювання власної позиції.

НЛ–1, 2
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення того, що любов до Вітчизни – одна з найбільших людських чеснот. Прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими цінностями.

Українські народні думи
«Маруся Богуславка»

Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники – виконавці народних дум (О. Вересай,
Г. Гончаренко, М. Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: Василь та Микола Литвини, Василь Нечепа. Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов'ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі («Маруся Богуславка»).

ТЛ: думи.
МЗ: історія України.
МК: фільм «Поводир», 2014; режисер О. Санін; мультфільм «Маруся Богуславка», 1966 (кіномистецтво); виконавська діяльність кобзарів та лірників; М. Лисенко. Опера «Маруся Богуславка» (музичне мистецтво);
М. Дерегус. «Маруся Богуславка»; І. Айвазовський. «Чорне море» (образотворче мистецтво).

4

Предметні компетентності
Учень / учениця:
знає основну інформацію про Т. Шевченка; розповідає про арешт і заслання поета; вдумливо й виразно

читає поезії; аналізує філософську лірику поета в контексті його біографії.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
висловлює судження про твори поета, їх ідейний зміст, художні засоби, використані в них; зіставляє специфіку розкриття теми в музичному та образотворчому мистецтвах.
Вивчає напам'ять: 1 поезія на вибір.

НЛ–2
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення громадянської позиції людини як одного з проявів духовності.

Життєпис поета (участь у Кирило-Мефодіївському братстві, арешт, перебування в казематі, заслання). Усвідомлення власної місії поета. Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.
ТЛ: філософська лірика.

МК: Т. Шевченко. «Новопетровське укріплення», 1856–1857 рр. (образотворче мистецтво);
проект дуету «Сестри Тельнюк» «Наш Шевченко» (музичне мистецтво).

4

Предметні компетентності
Учень / учениця:
знає і розповідає цікавий факт про Лесю Українку; коментує зміст поеми «Давня казка», пояснює умовність описаної ситуації; визначає основні проблеми твору та головну думку; порівнює образи Поета і Бертольда; складає план порівняльної характеристики.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
висловлює судження про свободу творчості, про вільнолюбство людини; розвиває свої творчі здібності; зіставляє специфіку розкриття теми в поезії і музиці; дискутує на тему ролі митця в суспільстві; проводить аналогії із сучасним життям; використовує комінікативні стратегії для формулювання власної позиції.
Вивчає напам'ять: «Хотіла б я піснею стати…».

НЛ–1,2,3
Емоційно-ціннісне ставлення
Розуміння того, що сила духу – конструктивне начало в житті. Усвідомлення важливості формування й розвитку

Леся УКРАЇНКА. «Давня весна», «Хотіла б я піснею стати…», «Давня казка»
Життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви її поезії. Тема гармонійного єднання людини з природою. Ідея вільної творчості, духовної свободи людини. Проблеми і мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності (ліро-епічна поема «Давня казка»).

МК: малярські роботи Т. Яблонської (весняної тематики); мариністичний живопис І. Айвазовського (образотворче мистецтво); цикл «Чотири пори року» А. Вівальді, «Пори року» П. Чайковського (музичне мистецтво).

СЛ: поезія Маріанни Кіяновської, Богдани Матіяш, Костя Москальця (вірш та пісня «Вона»).

індивідуальності, неповторності творчої особистості.
2

Предметні компетентності
Учень / учениця:
виразно й осмислено читає твори, аналізує їх, визначає й коментує художні засоби в них; знає і пояснює відмінність між патріотичною та інтимною лірикою.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
висловлює судження про патріотизм, про активну позицію кожного; порівнює специфіку виражальних засобів в поезії і музиці в розкритті патріотичних, інтимних, пейзажних мотивів.
Вивчає напам'ять: вірш «Любіть Україну!»

НЛ–1, 2
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення того, що щирість особистих почуттів — невід'ємне багатство духовного світу людини.

Володимир СОСЮРА. «Любіть Україну!», «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…»), «Васильки»
Коротко про поета. Патріотичні, інтимні, пейзажні мотиви його творів. Любов до Батьківщини як важливий складник життя людини («Любіть Україну!»). «Васильки» – зразок інтимної лірики. Щирість ліричного самовираження в поезії «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…»).
ТЛ: громадянська лірика, інтимна лірика, пейзажна лірика.


МК: соціальний ролик «They love Ukraine».

1

Предметні компетентності
Учень / учениця:
виразно і вдумливо читає вірші; коментує своє розуміння їх; співвідносить їх із власними думками про гуманність, бережливе ставлення до природи, людей, красу світу, патріотичні почуття.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
дискутує про відповідальність, гуманізм; критично оцінює наслідки людської діяльності в природному середовищі, відображені в поезіях; сприймає довкілля як загальнолюдську цінність; створює презентацію про екологічні проблеми сьогодення.

НЛ–1, 2, 3
Емоційно-ціннісне ставлення
Формування життєствердних настроїв. Потреба в розвитку

Володимир ПІДПАЛИЙ.
«…Бачиш: між трав зелених…», «Зимовий етюд»
Ідея гуманізму, людяності, бережливого ставлення до природи. Незбагненна краса світу, патріотичні почуття, передані словом. Багатозначність і змістова глибина художніх образів («Зимовий етюд»).

МЗ: основи здоров'я.

МК: А. Васнецов «Зимовий сон»; В. Орловський. «Літній день» (образотворче мистецтво).

естетичного відчуття і смаку, бережливого ставлення до природи.
2

Предметні компетентності
Учень / учениця:
знає визначення поняття вільного вірша, розуміє його специфічну форму; виразно й усвідомлено читає поезії; характеризує образи рідної хати, шляху, ліричного героя.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
пояснює власне розуміння образного змісту поезій; коментує художні засоби, ідейний зміст; розвиває навички естетичного відчуття і смаку; дискутує на тему краси рідної мови, її збереження; створює тематичні презентації.

НЛ–1, 2, 3
Емоційно-ціннісне ставлення
Формування життєствердних, оптимістичних настроїв. Розвиток естетичного відчуття і смаку.

Василь ГОЛОБОРОДЬКО. «З дитинства: дощ» («Я уплетений…»), «Наша мова», «Теплі слова»
Самобутня постать поета в українській літературі. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. Оригінальність і простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.

ТЛ: вільний вірш, верлібр.

5

Предметні компетентності
Учень / учениця:
знає сучасних поетів; виразно й усвідомлено читає їхні твори; аналізує ідейно-образний зміст; пояснює метафоричність поетичних образів.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
висловлює судження з приводу прочитаних поезій;
обговорює в групах проблеми української мови і національної культури; зіставляє специфіку розкриття тем у літературі та інших видах мистецтв.
Вивчає напам'ять: 1 вірш (на вибір).

НЛ–1, 2, 3
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення потреби формування естетичного смаку, уміння відчувати й бачити красу художнього світу. Формування

Із сучасної української поезії кінця XX – початку XXI ст. (на вибір)
В.  Герасим'юк («Чоловічий танець»), І. Малкович («З янголом на плечі», «З нічних молитов»), А. Мойсієнко («Жовтень жовті жолуді»), І. Павлюк («Дівчинка», «Вертатись пізно», «Асоціації»), Г. Кирпа («Мій ангел такий маленький…», «Коли до вас темної ночі…»)
Розмаїття сучасної лірики. Глибоке бачення поетами-сучасниками проблем української мови, національної культури; прагнення зазирнути у світ душі звичайної людини, осмислити її призначення та сенс життя. Поєднання в поезіях глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому.

самостверджувальної життєвої позиції.
4

Предметні компетентності
Учень / учениця:
знає про «театр корифеїв»; розповідає про життя і творчість І. Карпенка-Карого; самостійно читає текст комедії, коментує твір та вчинки дійових осіб; характеризує образи у творі; визначає основні засоби змалювання образу Герасима Калитки.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
визначає проблеми, порушені у творі, розуміє їх актуальність для сучасного життя; висловлює судження про бездуховність людини, про сенс людського життя; прогнозує можливі наслідки нерозумної діяльності.

НЛ–2, 3, 4
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення того, що бездуховність – прояв зла в житті людини.

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА
Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ
Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга. Трагікомедія «Сто тисяч»  – класичний взірець українського «театру корифеїв». Проблема влади грошей, бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Засоби сатиричного змалювання.
ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія.


МЗ: Мольєр. «Скупий» (зарубіжна література).

СЛ: Володимир Арєнєв. «Порох із драконових кісток».

5

Предметні компетентності
Учень / учениця:
аналізує пригодницький романтичний сюжет, композиційні особливості твору; пояснює відмінність між сюжетом і композицією; розповідає про почуття героїв, про їхні вчинки, спираючись на текст.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
характеризує образ Соломії (за складеним планом); пояснює образи часу й вічності в повісті, роль і сенс кольорів, звуків; висловлює судження про проблему волі людини і можливості її досягнення в сучасних умовах; дискутує про вчинки героїв, їх доцільність.

НЛ–2,3

З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ
Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ. «Дорогою ціною»
Коротко про письменника. Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди. Проблема волі людини та можливостей її здобуття. Втеча Остапа й Соломії з кріпацької неволі – протест проти будь-якого насильства над людиною. Кохання Остапа й Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.

Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення необхідності особистої свободи для гармонійного розвитку, краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як рис характеру, необхідних для боротьби зі злом.

2

Предметні компетентності
Учень / учениця:
знає найголовніші факти з біографії митця; вдумливо читає твір, переказує і коментує прочитане, визначає ідею твору; характеризує образи діда Платона і діда Савки.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
пояснює той важливий моральний урок, який продемонстрували герої власним самовідданим вчинком; висловлює судження про поняття патріотизму, героїзму у воєнний та мирний часи.

НЛ–2,3
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення важливості історичної пам'яті для кожної людини. Саможертовність, мужність і звитяга – вияв внутрішньої свободи сильної особистості.

Олександр ДОВЖЕНКО. «Ніч перед боєм»
Видатний український кінорежисер і письменник. Його оповідання про один із періодів Другої світової війни. «Ніч перед боєм» – твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців. Образи діда Платона і діда Савки. Їхній моральний урок для солдатів.


МЗ: Друга світова війна (історія України).

5

Предметні компетентності
Учень / учениця:
переказує сюжет твору, пояснює особливості композиції;
характеризує образи героїв твору.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
висловлює судження про справжню дружбу, чесність, взаємопідтримку і відповідальність, про моральний вибір у житті; дискутує про труднощі дорослішання, формування моральних людських чеснот; критично, але толерантно оцінює позицію співрозмовника; використовує комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.

Ніна БІЧУЯ. «Шпага Славка Беркути»
Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей. Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк. «Максимальне навантаження» як вияв моральності та відповідальності в житті. Проблема особистості в сучасному світі. Особливості композиції твору.

НЛ–2, 3
Емоційно-ціннісне ставлення
Осмислення важливості моральних чеснот у житті людини, дружби та підтримки батьків.

2

Предметні компетентності
Учень / учениця:
вдумливо читає, переказує і коментує сюжет твору;
пояснює алегоричність образу коня Шептала; характеризує образ його.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
висловлює судження про життєвий вибір сучасної людини, її можливість зберегти свою індивідуальність; знаходить паралелі в сучасному житті.

НЛ–2, 3
Емоційно-ціннісне ставлення
Уміння зберегти власну індивідуальність у сучасному світі, залишатися людиною за будь-яких обставин.

Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало»
Проблема свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності та мрії, людини в суспільстві, її знеосіблення.

4

Предметні компетентності
Учень / учениця:
вдумливо читає, переказує сюжет твору, коментує його; пояснює підтекст твору, алегоричність образів дракона Грицька,Пустельника та князя.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
знаходить паралелі в сучасному житті і мистецтві; пропонує свої варіанти розв'язання конфлікту; визначає причиново-наслідкові зв'язки між явищами.

НЛ–2
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення потреби в розвитку естетичного смаку, уміння бачити красу і силу художнього слова.

Юрій Винничук. «Місце для дракона»
Повість-казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони». Парадокс: дракон Грицько – поет і християнин. Проблематика твору: роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви.

4

Предметні компетентності
Учень / учениця:
виразно читає твір, переказує найцікавіші епізоди, коментує їх; аналізує ситуації та проблеми у творі; коментує гумористичні ситуації; характеризує образи Вітька Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
усвідомлює роль культури спілкування в сучасному світі; розуміє, що дружба і гарне ставлення до інших – запорука успіху в житті; створює проект (презентацію) з проблеми культури спілкування; застосовує різні комунікативні стратегії в залежності від мети і ситуації спілкування; складає гумористичні діалоги.

НЛ–3
Емоційно-ціннісне ставлення
Поетизація першого почуття, виховання культури спілкування, підготовка до реалій життя.

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР
Валентин ЧЕМЕРИС. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»
Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення. Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору.

4 (упродовж року)

Предметні компетентності
Учень / учениця:
знає про письменників-земляків, їхні твори; розуміє зміст цих творів; виразно читає і висловлює власну думку про них.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
усвідомлює роль читання для власного зростання впродовж життя.

НЛ–2
Емоційно-ціннісне ставлення
Шанобливе ставлення до творчості талановитих земляків.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення із творами письменників-земляків.

2

Предметні компетентності
Учень / учениця:
називає імена митців та їхні твори, які вивчалися;
виокремлює серед них ті, які найбільше запам'яталися;

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.

висловлює міркування про найулюбленіші твори.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
аналізує життєві ситуації, людські вчинки на матеріалі вивчених творів; критично оцінює набутий досвід після прочитання художніх творів.

НЛ–1, 2, 3, 4
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення важливості висловлення власної думки та власної позиції у процесі пізнання й вивчення.


Орієнтовний перелік очікуваних результатів навчальної діяльності учнів 8 класу
Предметні компетентності

Учень / учениця:

розкриває багатозначність художнього образу; розрізняє різні типи образів;

пояснює значення пісні в житті українського народу; визначає тематику, пояснює роль засобів художньої виразності в них;

називає основні факти з біографії Т. Шевченка, Лесі Українки, інших письменників, твори яких вивчаються;

виявляє специфіку окремих відображених міфологічних і фольклорних, а також традиційних (вічних) тем, сюжетів, образів, мотивів у літературному творі (спадщині) письменника;

вдумливо й виразно читає поезії; визначає їхній настрій;

коментує зміст виучуваних творів; розглядає їх у контексті біографії митця; визначає основні проблеми та головну думку (ідею); пояснює підтекст (якщо він є);

характеризує образи, пояснює алегоричність (якщо є); порівнює їх; визначає основні засоби образотворення;

аналізує сюжет, композиційні особливості творів; пояснює відмінність між сюжетом і композицією;

знає визначення, ознаки і застосовує під час інтерпретації та аналізу художнього твору (окремого фрагменту) літературознавчі поняття художній твір, історичні пісні, думи, вільний вірш, драматичний твір, комедія, трагікомедія, філософська лірика, громадянська лірика, інтимна лірика, пейзажна лірика, художній образ.


Ключові компетентності

Учень / учениця:

використовує комунікативні стратегії для формулювання власної позиції;

усвідомлює роль культури спілкування в сучасному світі;

володіє стратегіями читання-сканування, ознайомлювального, повільного, діалогічного читання;

обирає зручну для себе форму фіксації і представлення інформації; готує реферативні огляди опрацьованої літератури; тезисно викладає свої думки;

оцінює критично, але толерантно позицію співрозмовника; добирає аргументи, аби переконати його;

ставить цілі самоосвітньої діяльності; самостійно планує навчальну діяльність відповідно до загальних цілей і власних інтересів, прагнень, установок; організовує і здійснює самоосвітню діяльність; володіє різноманітними способами саморефлексії і самоконтролю; із допомогою вчителя формує індивідуальний читацький маршрут; визначає причини труднощів у навчанні; коригує індивідуальну навчальну програму;

організовує і здійснює діяльність у групі.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЧИТАННЯ (на вибір)
 
8 клас
 • АРЄНЄВ В. «Порох з драконячих кісток»
 • ГОНЧАР Олесь. «Берег любові», «Бригантина»
 • ВИННИЧУК Ю. «Легенди Львова»
 • ВОВЧОК МАРКО. «Ведмідь»
 • ДІМАРОВ А. «На коні й під конем»
 • ДЕРМАНСЬКИЙ Сашко. «Стонадцять халеп Остапа Квіточки»
 • ДУМАНСЬКА О. «Школярка з передмістя»
 • ДУМИ НАРОДНІ: «Дума про козака Голоту», «Самарські брати», «Хмельницький та Барабаш», «Втеча трьох братів з города Азова», «Самійло Кішка», «Буря на Чорному морі»
 • «ЖИТТЯ ВИДАТНИХ ДІТЕЙ» (Анна Багряна про Марію Заньковецьку, Марію Приймаченко та ін.).
 • КОРОЛЕВА Наталена. «Легенди старокиївські», «Предок», «Без коріння»
 • КІЯНОВСЬКА М. Поезії
 • ЛОГВИН Ю. «Таємна перлина», «Танці Шайтана»
 • МАЛЕТИЧ Н. «Щоденник ельфа»
 • МАЛИК В. «Черлені щити»

 • МАТІЯШ Б. Поезії
 • МЕНЗАТЮК З. «Як я руйнувала імперію»
 • МОСКАЛЕЦЬ К. Поезії
 • ОКСЕНИК С. «Лісом, небом, водою»
 • ПАГУТЯК Г. «Королівство»
 • РУДЕНКО М. «Ковчег всесвіту»
 • САНЧЕНКО А. «Левантійські канікули»
 • СЕНЧЕНКО І. «Діамантовий берег», «Руді вовки», «Чорна брама»
 • СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА Л. «Діамантовий перстень»
 • ФРАНКО І. «Лис Микита» (поема)