Сторінка:Вячеслав Липинський. Листи до братів-хліборобів 1919—1926 (1926).djvu/3

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


ТОҐОЖ АВТОРА:

Szlachta na Ukrainie. Udział jej w życiu narodu ukraińskiego na tle jego dziejów. Kijów — Kraków. 1909.

Nasze stanowisko na Rusi-Ukrainie. (Zagajenie prywatnego zebrania w Kijowie w Lutym 1909 r.). Kraków 1909 (видано під псевдонімом Nobilis Ruthenus).

Данило Братковський суспільний діяч і письменник XVII ст. Вірші Данила Братковського в перекладі Василя Доманицького. Київ. 1909.

Ґенерал артилєрії Великого Князівства Руського. З архіва Немиричів. Львів. 1909.

Аріянський соймик в Киселині на Волині в Маю 1638 р. Причинок до історії аріянства на Україні. Львів. 1910.

Z Dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowicza Paulina Święcickiego i Tadeusza Rylskiego. Pod Redakcyą Wacława Lipińskiego Kijów-Kraków. 1912.

В ній надруковані

Nazwy „Ruś“ i „Ukraina“ i ich znaczenie hiśtóryćzne

Echa Przeszłości: Przysięga panów wołyńskich na sejmie Lubelskim 1569 r. — Czołobitna do Króla Stefana Batorego od szlachty województwa bracławskiego 7 Lipca 1576. r. — Artykuły województw kijowskiego i wołyńskiego pod Sandomierzem uchwalone roku 1606. — Jan Szczęsny Herburt w obronie Rusi. — List szlachty wołyńskiej do mieszczan łuckich w sprawie bractwa łuckiego d. 1 Wrześnja 1619 r. — Supplikatia. w roku 1623 od ludzi zawołania szlacheckiego, religii starożytnej greckiej, posłuszeństwa wschodniego. — Szlachta unici. — List Metropolity kijowskiego Isaji Kopińskiego, pisany w r. 1631 do Kniazia Jeremiego Wiszniewieckiego w sprawie przejścia tego ostatniego z obrządku wschodniego niezjednoczonego na obrządek rzymsko-katolicki. Szlacheccy przedstawiciele narodu ruskiego w r. 1632. — Szlachta ruska w przededniu powstania Chmielnickiego.

Niedośpiewana Pieśń:.O Stanisławie Mrozowickim pułkowniku korsuński — Śmierć Danyła Neczaja pułkownika bracławskiego. — Śmierć kozaka-kobzarza.

Stanisław Michał Krzyczewski. Z dziejów walki szlachty ukraińskiej w szeregach powstańczych pod wodzą Bohdana Chmielnickiego.

Dwie chwile z dziejów porewolucyjnej Ukrainy: I. U szczytu potęgi. II. Na Przełomie.

Dokumenty Ruiny: List byłego generała artyleryi W. Ks. Ruskiego Stefana Niemirycza do Wojska Zaporożskiego. — Uniwersał Hetmana zadnieprskiego Jana Brzuchowieckiego do Ukrainy Prawobrzeżnej. — Z pism Lazara Baranowicza Archiepiskopa czernihowskiego.

Szlakiem Bohdanowym: Duma Iwana Mazepy. — Portret Hetmana Mazepy, wręczony mu przez Akademię Mohilańską w Kijowie w r. 1708.

Mowa Samuela Zorki na pogrzebie Bohdana Chmielnickiego wedle Latopisu Wełyczkowego.

Україна на Переломі. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю. Відень. 1920.

Реліґія і Церква в Історії України. Philadelphia. Pa. 1925.