Всесвітна історія/II/Вступ

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Що се середновічні часи? В 476. роцї паде західно-римска держава і з сею хвилею розпочинають ся середні віки. Однак упадок західної римскої держави не є так важною подією, щоб з нею вязати роздїл істориї. Около 476. року стало ся богато важних фактів, які довели до цїлковитої зміни полїтичного, суспільного та релїґійного устрою Европи. 375. р. впадають до Европи Гуни і дають початок до великої вандрівки народів, в якій найбільшу участь беруть ґерманьскі народи, що опускають громадно свою землю, ударяють на римскі краї і на давних римских провінциях закладають десятки нових ґерманьских держав. Вправдї майже всї новоповсталі ґерманьскі держави падуть вже по короткім часї, але лишають по собі слїди, бо з мішанини ґерманьских народів і давних Римлян витворюють ся нові романьскі народи.

Традицию цїсарскої величи задержує з початку східно римска держава, звана инакше візантийскою або грецкою, яка є одним з осередків культури і просьвіти в середних віках. Побіч Візантиї повстають з часом два нові і могучійші центра. Одно нїмецко папске, на чолї якого стоять дві найважнїйші особи в середних віках: цїсар і папа і центр маґометаньский, який з Арабії заволодїв цїлою полуднево-західною Азиєю, північною Африкою і Іспанїєю. Коли в старинних віках була цїлковита одноцїльність, а паном майже всїх знаних країв був Рим, то в середних віках Европа розбиває ся на три головні центра, около яких ґрупують ся поменьші народи і держави.

В кількох віках по упадку західної римскої держави витворюють ся нові народи, а часи в яких они повстають, та часи борб поміж головними центрами, головно борби християньства з магометаньством, се часи середних віків, що трівають від 476. р. до відкритя Америки 1492. р.

Подїл істориї середних віків. Історию середних віків дїлимо на чотири части:

I. Часи вандрівки народів, в яких творять ся і падуть численні держави, ґерманьскі народи принимають хрест, а на сході проголошує Маґомет свою релїґію.

II. Часи від панованя Кароля Великого 768. до першого хрестоносного походу 1095.; є се часи повстаня нових порядків на заходї і витвореня ся осібного лицарского стану.

III. Часи хрестоносних походів 1095.—1270. часи борби християн з маґометанами і борби цїсарства з папством.

IV. Часи упадку середновічних порядків: 1270.—1492.