Перейти до вмісту

Збірник історично-філологічного відділу

Матеріал з Вікіджерел
Збірник історично-філологічного відділу
Автор/Редактор Назва Рік
1 Багалій Дмитро Нарис української історіографії. Джерелознавство. Вип. 1 1923
Багалій Дмитро Нарис української історіографії. Джерелознавство. Вип. 2 1925
2 проф. Теоктист Сушицький Західньо-руські літописи як пам'ятки літератури I Chtyvo
Західньо-руські літописи як пам'ятки літератури II Chtyvo
1921
1929
проф. Ѳ. П. Сушицкій Западно-русскія лѣтописи, какъ памятники литературы, I 1921
3 Кримський Агатангел Історія Персії та її письменства [опрацювання скану]. I. Як Персія, звойована арабами, відродилася політично 1923
Хв. Ернст Давній Київ. Контракти й контрактовий будинок у Київі 1924
Давній Київ. Збірка — Київ та його околиця 1926
В. Щербина Давній Київ. Нові студії з історії Київа, з 26 малюнками 1926
5 В. Науменко Нові матеріали для історії початків української літератури XIX в., I–III 1924
6 Кримський Агатангел Перський театр, звідки він узявсь і як розвивавсь [опрацювання скану] 1925
7.1 проф. Вол. Рєзанов Драма українська. (Старовинний театр). Вип. 1. Сценічні вистави в Галичині 1926
7.2 проф. Вол. Рєзанов Драма українська. (Старовинний театр). Вип. 2. Як устатковувано сцену (з мал.) ?
7.3 проф. Вол. Рєзанов Драма українська. (Старовинний театр). Вип. 3. Шкільні дійства великоднього циклу 1926
7.4 проф. Вол. Рєзанов Драма українська. (Старовинний театр). Вип. 4. Шкільні дійства різдвяного циклу 1927
7.5 проф. Вол. Рєзанов Драма українська. (Старовинний театр). Вип. 5. Драматизовані легенди агіографічні 1928
7.6 проф. Вол. Рєзанов Драма українська. (Старовинний театр). Вип. 6. Драми-моралітети Elib 1929
7.7 проф. Вол. Рєзанов Драма українська. (Старовинний театр). Вип. 7. ?
[8] Курило Олена Уваги до сучасної української літературної мови. Друге видання NLU
Третє видання
1923
1925
9 Кримський Агатангел Хафиз та його пісні, в його рідній Персії XIV в. та в Европі 1924
10.I Кримський Агатангел Історія Туреччини [опрацювання скану] та її письменства. т. I 1924
10.в.3 Кримський Агатангел Вступ до історії Туреччини/3 [опрацювання скану] 1926
10.II.2 Кримський Агатангел Історія Туреччини та її письменства [опрацювання скану]. т. II 1927
11 Ів. Каманін, Ол. Вітвіцька Водяні знаки українських паперів до 1650 р. 1923
12 акад. О. Шахматов, Кримський Агатангел Нариси з історії української мови та хрестоматія старописьменської українщини 1924
13.I Курило Олена Програми для збірання етнографічних матеріялів. Початки мови 1923
13.2 Клем. Квітка Професіональні народні співці й музиканти на Україні [опрацювання скану] 1924
13.3 проф. Є. Тимченко Програми для збирання етнографічних матеріялів. Діялектологічні вказівки 1925
13.4 Програми для збирання етнографічних матеріялів. Програми до збирання пісенного матеріялу. Див. № 29. 1925
14 В. Ганцов Діялектологічна класифікація українських говорів (з картою) (відб. з IV-ой книги „Записок“) 1923
15 Найголовніші правила українського правопису 1926 (150-та тисяча)
1927 (165-та тисяча)
16 акад. П. Тутківський Матеріяли для бібліографії українського мапознавства 1924
17 проф. Хв. Тітов Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні (із 221 знімком) 1924
18 проф. Є. Тимченко Локатив в українській мові 1925
19.I Кримський Агатангел, М. Левченко Знадоби для життєпису Степана Руданського [опрацювання скану] 1926
19.2 Кримський Агатангел, М. Левченко Нові знадоби 1929
20 проф. Хв. Тітов Стара вища освіта в київській Україні кінця XVI —поч. XIX в. (із 180 малюнками) 1924
21 Курило Олена Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів 1924
22 проф. М. Марковський Як утворивсь роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 1925
23 Л. Шульгина Пасічництво (Програми до збирання матеріялів). Праці Кабінету Антропології та Етнології ім. Хв. Вовка. Вип. 1. 1925
[24] Кримський Агатангел (ред.) Рос.-Україн. Словник. Т. 1-й 1924
[25] Багалій Дмитро Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода 1926
[26] Наук. збірник Істор. Секції за р. 1924, 1925
[27а] К. Грушевська З примітивної культури 1924
[27б] Первісне громадянство та його пережитки на Вкраїні 1926
[28.1] Шевченко та його доба. 1-й збірник 1925
[28.2] Шевченко та його доба. 2-й збірник 1926
29 Програми до збирання оповідань, казок і пісень (Див. № 13. I) 1925
30 акад. С. Єфремов Поет і плантатор 1925
31 Данилевич Василь Археологічна минувшина Київщини [опрацювання скану] (з 5 таблицями малюнків та 9 мапами) 1925
32 проф. Є. Тимченко Номінатив і датив 1925
33 акад. В. Перетц Слово о полку Ігоревім Dlib 1926
34 проф. Є. Кагаров Нарис історії етнографії, I 1926
35.1 Археол. досліди 1925 р., з мал. (трипільської культури) 1926
35.2 Археол. досліди 1926 р., з мал. й табл. 1927
[36.1] акад. М. Грушевський Історія української літератури, т. IV 1926
[36.2] акад. М. Грушевський Історія української літератури, т. V 1926–1927
37.1 за ред. акад. С. Єфремова та В. Міяковського Декабристи на Україні, Збірник Комісії для дослідів громадських течій на Украіні, т. I 1926
37.2 за ред. акад. С. Єфремова та В. Міяковського Декабристи на Україні, Збірник Комісії для дослідів громадських течій на Украіні, т. II ?
38 проф. В. Кордт Подорожні по Східній Европі до 1700 р. [опрацювання скану] 1926
39 Модзалевський В. Гути на Чернігівщині [опрацювання скану] 1926
40 Трипільська культура. Збірник I (з малюнками) 1926
41 Кримський Агатангел (ред.) Російсько-український словник правничої мови [опрацювання скану] 1926
42 Літопис Величка, т. I 1926
43.1 ред. акад. М. Грушевський Український археографічний збірник I 1926
43.2 ред. акад. М. Грушевський Український археографічний збірник II 1927
43.3 ред. акад. М. Грушевський Український археографічний збірник III 1930
44 проф. М. Марковський Енеїда Котляревського 1927
45 проф. Є. Тимченко Вокатив і інструменталь в українській мові 1926
46 Грушевський О. (ред.) Історично-географічний збірник. Том 1 1927
46б Грушевський О. (ред.) Історично-географічний збірник. Том 2 1928
46в Грушевський О. (ред.) Історично-географічний збірник. Том 3 1929
47 Кл. Квітка Пісні про дівчину-втікачку 1926
48 проф. П. Бузук Нарис історії української мови 1927
[49] за ред. акад. С. Єфремова Щоденник Т. Г. Шевченка 1927
50 проф. Г. Павлуцький Історія українського орнаменту (з 11 табл.) 1927
51 Кримський Агатангел (ред.) Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Йвановича Багалія 1927
52 М. Возняк Листування Ів. Франка з М. Драгомановим 1928
53 Єфремов С. (ред.)
Олександр Дорошкевич (ред.)
Пантелеймон Куліш 1927
54 Проф. М. Грунський Київські глаголицькі листи і Фрейзінгенські уривки, з знімками 1928
55а Левченко М. З поля фольклористики й етнографії. Випуск I[опрацювання скану]. 1927
55б Левченко М. З поля фольклористики й етнографії. Випуск II. Знадоби до життєпису подільського етнографа А. І. Димінського (бл. 1826-1897)[опрацювання скану] 1928
[56] Українські думи (корпус), т. I, вст. стаття К. Грушевської 1928
57 Кримський Агатангел Розвідки, статті, замітки. I 1928
58 Сиповський Василь Україна в російському письменстві Ч. I (1801–1850) 1928
59 К. Квітка Українські пісні про дітозгубницю 1928
60 Ївга Рудинська Листи В. Горленка 1928
[61.1] ред. акад. М. Грушевський Збірник: За сто літ, кн. I 1927
[61.2] ред. акад. М. Грушевський Збірник: За сто літ, кн. II 1928
[61.3] ред. акад. М. Грушевський Збірник: За сто літ, кн. III ?
62а Багалій Дмитро Автобіографія 1927
62б Юбілей акад. Д. І. Багалія 1929
63 проф. В. Розов Українські грамоти [опрацювання скану] XIV–XV в., т. I 1928
64.I Український Діялектологічний Збірник [опрацювання скану] під голов. ак. А. Кримського, I 1928
64.II Український Діялектологічний Збірник [опрацювання скану] під голов. ак. А. Кримського, II 1929
[65.1] Катерина Лазаревська (ред.) Український Архів, т. I. Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку [опрацювання скану] 1929
65.2 Український Архів, т. II ?
65.3 Український Архів, т. III ?
[66] Б. Грінченко
ред. С. Єфремов А. і Ніковський
Словник, 3-є доп. вид., 5 тт. 1928
67 проф. Є. Тимченко Акузатив 1928
68 М. Левченко Казки та оповідання з Поділля, вв. I-II 1928
69 проф. Л. Беркут Етюди з джерелознавства середньої історії [опрацювання скану] 1928
[70] проф. Т. Кезма Граматака арабської мови 1928
71 Кримський Агатангел Звиногородщина з етнографічного та діялектичного погляду (див. відтвор. з авт. макету)
72 Багалій Дмитро Нарис історії України на соціяльно-економічному ґрунті, т. I[опрацювання скану] 1928
73.I ред. Ілля Галант Збірник праць жидівської історично-археографічної комісії [опрацювання скану], т. I 1928
73.II Збірник праць жидівської історично-археографічної комісії [опрацювання скану], т. II 1929
74.1 за ред. акад. Вол. Перетца Збірник Ленінградського при У.А.Н. Товариства т. I 1928
74.2 за ред. акад. Вол. Перетца Збірник Ленінградського при У.А.Н. Товариства т. II ?
74.3 за ред. акад. Вол. Перетца Збірник Ленінградського при У.А.Н. Товариства т. III[опрацювання скану] 1931
75 Павло Смірнов Волзький шлях і стародавні руси [опрацювання скану] 1928
76.1 Юбілейний Збірник на пошану акад. М. С. Грушевського, т. I 1928
76.2 Юбілейний Збірник на пошану акад. М. С. Грушевського, т. II 1928
77 Сергій Бугославський Україно-руські пам'ятки XI–XVIII вв. про князів Бориса та Гліба [опрацювання скану] 1928
78 акад. П. Лавров Кирило та Методій в давньо-слов'янському письменстві 1928
79 проф. Євген Кагаров Завдання та методи етнографії [опрацювання скану] 1928
80 Курило Олена Спроба пояснити процес зміни О, Е в нових закритих складах у південній групі українських діялектів [опрацювання скану] 1928
81 проф. П. Клименко Цехи на Україні 1929
82 Ред. акад. С. Єфремов Література, I 1928
83 Кримський Агатангел, Ол. Боголюбський До історії вищої освіти у арабів та дещо про арабську академію наук 1928
84 М. Щепотьєва Розписи хат на Кам'янеччині, з ілюстр. 1928
85 Курило Олена Матеріяли до української діялектології та фольклористики [опрацювання скану] 1928
86 Є. Марковський Український вертеп, т. I, в. 1 1929
87 Вад. Тарнавський Г. Ф. Квітка-Основ'яненко 1929
88 В. Петров Куліш у п'ядесяті роки, т. I 1929
89 Кримський Агатангел Студії з Криму[опрацювання скану] 1930
90 Проф. О. Савич Нариси з історії культурних рухів на Україні та Білорусі XVI–XVII вв. 1929
91 Дніпровські лоцмани [опрацювання скану] 1929
92 Багалій Дмитро Матеріяли для біографії В. Б. Антоновича [опрацювання скану] 1929
93 Конощенко Українські народні мелодії ?
94 Збірник присвячений В. М. Лисенкові ?
[95] ред. акад. М. Грушевський Чернігів і північне Лівобережжя 1928
[96] Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова 1928
97 Праці Науково-Педагогічної Комісії, т. I 1929
98 С. Гаєвський Олександрія 1929
99 Ред. Н. Кістяківська Твори І. Некрашевича 1929
100 Твори В. Б. Антоновича. Т. I ?
101 Збірник праць Комісії для виучування історії української мови, т. I ?
102 С. Марр Із спостережень над сучасною перською простонародньою драмою 1930
103 Кримський Агатангел Тюрки, їх мови та літератури. Les turks, langues et littératures
104 Річник Театрального Музею
105 Кримський Агатангел Тюрки, їх мови та літератури. I. Тюркські мови. Випуск II[опрацювання скану] 1930
? О. Андрієвський Бібліографія українського фольклору