Нарис української історіографії. Джерелознавство/2

Матеріал з Вікіджерел
Обкладинка
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК
№ 1-б.
D. BAHALIJ. ENTWURF DER UKRAINISCHEN HISTORIOGRAPHIE


Акад. ДМИТРО БАГАЛІЙ


НАРИС
УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ


ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
вип. 2У КИЇВІ
З друкарні Української Академії Наук
1925

[902(47.7)(02)]
Дозволяється випустити в світ.
Невідмінний Секретар Академії, акад. Аг. Кримський.
Друковано 2000 прим. Зам. № 2264.

ДЕ ЩО Є:

СТОР.

 
Козацькі літописи. Перше видання літопису Самовидця. Друге видання Київської Тимчасової комісії. Де написано літописа. Перша й друга частина літопису. Становище автора в суспільстві та його світогляд. Значіння й оцінка літопису. Уривки з літопису
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1―29
 
Видання Граб'янчиного літопису. Життя Граб'янки. Джерела літопису. Його світогляд і відношення до історичних діячів і подій. Значіння літопису й його оцінка. Мова. Уривки з літопису
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30―50
 
Видання Величкового літопису. Життєпис Величків. Його світогляд. Джерела літопису. Зміст. Документи, що взято до літопису. Оцінка літопису в українській й російській історіографії. Мова літопису. Уривки з літопису
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51―92
 
Літопис Юзефовичів. Київський літопис. Лѣтописецъ знатнѣйшихъ дѣйствъ и случаевъ. Краткое описаніе Малороссіи. Діяріуші і кронічки. Манастирські і місцеві літописи. Хронографи, хроніки і синодики
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93―105
 
Побажання про літописну справу
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106―108
ВИДАННЯ
ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
У КИЇВІ.

I. Записки Історично-Філологічного Відділу:
кн. I (1919) — 1 крб. 50 к.; кн. II–III (1920–1922) — 2 крб.; кн. IV (1923) — 2 крб.; кн. V (1924–1925) — 2 крб. 50; кн. VI (1925) — 2 крб.; кн. VII (1923) — друкується.
II. «Україна» кн. 1–2 (1924) — 2 крб.; кн. 3 (1924) — 2 крб.; кн. 4 (1924) — 2 крб.; кн. 1–2 (1925) — 2 крб. (продається тільки в Держвидаві).
III. Збірник Історично-Філологічного Відділу:
№ 1 — акад. Дм. Багалій, Нарис української історіографії. Т. I. Джерелознавство, вип. I (1923) — 1 крб.; вип. II (1925) — 1 крб.
№ 2 — проф. Теокт. Сушицький, Західньо-руські літописи, як пам'ятки літератури, I (1921) — 1 крб.
№ 2а — проф. Ѳ. П. Сушицкій, Западно-русскія лѣтописи, какъ памятники литературы, I (1921) — 1 крб.
№ 3 — акад. Аг. Кримський, Історія Персії та її письменства. I. Як Персія, звойована арабами, відродилася політично (1923) — 1 крб.
№ 4 — Давній Київ: а) Хв. Ернст., Контракти й контрактовий будинок у Київі (1924), 2-ге вид. — 50 коп.
№ 5 — В. Науменко, Нові матеріяли для історії початків української літератури XIX в., I–III (1924) — 50 коп.
№ 6 — акад. Аг. Кримський, Перський театр, звідки він узявсь та як розвивавсь, з 5 малюнками (1925) — 1 крб.
№ 7 — проф. Вол. Рєзанов, Драма українська. Т. I. Старовинний театр український. Розвідка і тексти. Вип. 1. Сценічні вистави в Галичині (друкується). Вип. 3. Шкільні дійства великоднього циклу (закінчується друком).
№ 8 — Ол. Курило, Уваги до сучасної української літературної мови, 1923 і 1925 (продається тільки в Книгоспілці).
№ 9 — акад. Аг. Кримський, Хафиз та його пісні, в його рідній Персії XIV в. та в Европі. — 1 крб. 25 коп.
№ 10 — акад. Аг. Кримський, Історія Туреччини (1924) — 1 крб. 50 коп.
№ 11 — Ів. Каманін та Ол. Вітвіцька, Водяні знаки українських паперів до 1650 р. (1923) — 2 крб. 50 коп.
№ 12 — акад. О. Шахматов та акад. Аг. Кримський, Нариси з історії української мови та хрестоматія старописьменської українщини (1924) — 1 крб.
№ 13 — Програми для збірання етнографічних матеріялів: І. Ол. Курило, Початки мови (1923) — 25 коп. II. Клем. Квітка, Професіональні народні співці та музиканти (1924) — 60 коп. III. проф. Є. Тимченко, Діялектологічні вказівки (1925) — 15 коп. IV. Програми до збирання пісенного матеріалу (1925) — 5 к.
№ 14 — В. Ганцов, Діялектологічна класифікація українських говорів (з картою) (1923) — 60 коп.
№ 15 — Найголовніші правила українського правопису (1925) — 10 к.
№ 16 — акад. П. Тутківський, Матеріяли для бібліографії українського мапознавства (1924) — 50 коп.
№ 17 — проф. Хв. Тітов, Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні (із 221 знімком) (1924) — ц. 10 крб..
№ 18 — проф. Є. Тимченко, Локатив в українській мові (1925) — 60 коп.
№ 19 — акад. Аг. Кримський та М. Левченко, Знадоби для життєпису Ст. Руданського (з 4-ма малюнками та вступною промовою акад. С. Єфремова) — (друк.).
№ 20 — проф. Хв. Тітов, Стара вища освіта в київській Україні кінця XVI — поч. XIX в. (із 180 малюнками ) (1924).
№ 21 — О. Курило, Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів (1924) — 60 коп.
№ 22 — М. Марковський, Як утворивсь роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (1925) — 1 крб. 25 к.
№ 23 — Л. Шульгина. Пасічництво. Праці Кабінету Антропології та Етнології ім. Хв. Вовка. Вип. 1. (1925) — 40 к.
№ 24 — Рос.-Україн. Словник. Т. I-й, під головним редагуванням акад. А. Кримського (1924) — 2 крб. 50 к.
№ 25 — акад. Д. Багалій. Український мандрований філософ, Г. С. Сковорода (друк.).
№ 26 — Науковий збірник Істор. Секції за р. 1924. — 3 крб. 40 к.
№ 27 — К. Грушевська. З примітивної культури. — 2 крб. 50 к.
№ 28 — Шевченко та його доба. 1-й Збірник Комісії для видавання пам'яток нов. письмен. — 1 крб. 75 к.
№ 29 — Програми до збирання оповідань, казок, переказів і пісень (друк.).
№ 30 — акад. С. Єфремов. Поет та плантатор. Київ, 1925.
№ 31 — проф. В. Данилевич. Археологічна минувшина Київщини (з 5 таблицями малюнків та 9 мапами). Київ, 1925.
№ 32 — проф. Є. Тимченко. Номінатив і датив в українській мові (друкується).
Державні установи та товариства, котрі вдаються безпосередньо до Академії Наук (Київ, вул. Короленка (кол. Володимирська) 54, тел. 14-26), мають на академічних виданнях 30% знижки. Инший склад видань — «Книгоспілка», Київ, вул. Короленка № 46. (Видання під № 24–28 набувати можна тільки в книгарнях Д. В. У. та Книгоспілки).
ЦІНА 1 крб.
(Preis 1 krb.).


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона опублікована до 1 січня 1929 року.
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1932 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.