Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода
Дмитро Багалій
Харків: Державне видавництво України, 1926
Обкладинка
Акад. Д. І. БАГАЛІЙ
 
УКРАЇНСЬКИЙ
МАНДРОВАНИЙ ФІЛОСОФ
ГР. САВ. СКОВОРОДА
 
ВСЕУКРАЇНСЬКИМ КОМІТЕТОМ СПРИЯННЯ
ВЧЕНИМ ПРИСУДЖЕНА ВИЩА ПРЕМІЯ
 
 
ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ
1926

 
Друкарня Державного Видавництва
України № 1, ім. Г. І. Петровського

Харків
 

Укрголовліт № 11312.

Тир. 3.000 прим.

Зам. № 773.

Григорій Сковорода
З офорта проф. Мате

 
Оглав 1-ої частини
 
Передмова.

Стр.

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
5
 
Розділ перший
 
Критичний життєпис Г. С. Сковороди. Г. С. Сковорода, його доба і соціяльне оточення. Огляд і оцінка попередніх розвідок про Сковороду — Гр. П. Данилевського, Вол. Ерна. Джерела для життєпису Сковороди: „Жизнь Сковороди“ М. І. Ковалинського й оцінка складеного ним життєпису що до змісту й літературної форми; инші джерела про Сковороду. Життя Сковороди в с. Чорнухах і місцеві українські впливи на нього; спомини про нього старих людей, записані Ізм. Срезневським; гра на сопілці. Наука у Київській Академії і шкільні впливи. В царській капелі в Петербурзі. Закордонна подорож. Поворот на Україну. Вчительська праця в Переяславській духовній школі. Вчительська праця у Тамари в Кавраї Переяславського повіту на Полтавщині. Подорож до Москви. Поворот до Тамари. Закохання природою. Самопоглиблення і внутрішня боротьба, як вона виявилася в його тодішніх творах. Переселення на Слобідську Україну. Педагогічна діяльність у Харківському колегіумі і казенній школі. Чверть сторіччя мандрівного життя, філософської думки і філософської творчости. Його друзі; любов до Харкова. Харківські його приятелі і його добрий на них вплив. Подорож до Хотетова, до друга й учня М. І. Ковалинського. Кінець мандрівкам — смерть і похорон. Могила його в с. Пан-Івановці Харківського повіту. Треба поставити йому пам'ятник в Харкові. Пам'ятники в Лохвиці і Чорнухах
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
11―91
 
Розділ другий
 
Погляди на особу Г. С. Сковороди. Погляди сучасників — М. І. Ковалинського, Масловича, Гес де-Кальве і Вернета. Характеристика Сковороди у Снегирьова, Ізм. Ів. Срезневського, Хіджеу, Г. П. Данилевського, акад. М. Ф. Сумцова, О. Я. Єфименковой, П. І. Житецького, Вол. Ерна; критичні спостереження про книжку Ерна М. Ф. Сумцова та їх критика
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
92―136
 
Розділ третій
 
Відповідність життя та науки. Свідоме обрання життєвого шляху. Теорія „неделания“. Задоволення обраним шляхом. Велике значіння його життя. Повна відповідність науки та життя (учив як жив). Стан життя. Теорія та практика виховання. Внутрішня віра. Розуміння життя
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
137―151
 
Розділ четвертий
 
Вплив Г. С. Сковороди на всі стани українського суспільства. Загальне значіння Сковороди. Вплив його на всі стани тодішнього українського суспільства; його твори у друзів. Його вплив на духовний стан — ченців та попів. Вплив на дворянство. Вплив на селян
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
152―191
 

 
Оглав 2-ої частини
 
Розділ перший
 
Оцінка видань творів Г. С. Сковороди. Доля науково-літературної спадщини Г. С. Сковороди. Перші його твори, надруковані після його смерти. Цензурні утиски і перекручування їх. Петербурзьке видання творів Сковороди Лисенковим 1862 р. і його характеристика. Оцінка цього видання тодішньою критикою і оцінка цих критичних заміток. Видання зібраних мною творів Сковороди Харківським історично-філологічним товариством 1894 р. (на 100-річчя зо дня його смерти) під моїм редагуванням; його зміст і фактичні вказівки до нього; зібрані мною матеріяли для другого тому творів Сковороди й їх доля. Петербурзьке видання творів Сковороди В. Бонч-Бруєвича 1912 р. і його критична оцінка
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
199―225
 
Розділ другий
 
Зміст філософських творів Г. С. Сковороди. Число певних творів Сковороди і їх реєстр. Певні його твори, але які до нас не дійшли. Зміст усіх філософських трактатів Сковороди і часи, коли їх було складено. Зміст його трактатів, присвячених алегоричному розумінюю біблії; твори, що стоять на межі філософських і літературних; педагогічні твори літературного характеру
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
226―269
 
Розділ третій
 
Літературні твори Г. С. Сковороди. „Сад божественних пісень“ та инші віршовані твори Сковороди філософсько-морального змісту. Відомості про те, коли та де їх було написано. Розгляд з погляду їхніх сюжетів та форми; провідні ідеї. Ампліфікація його сатиричного твору „Всякому городу нрав і права“ та його громадська вага; перехід його до народу, до репертуару лірників та кобзарів. Вірши цілком філософського характеру. Ода на волю. Відношення де-яких віршів Сковороди до духовних кантів. Г. С. Сковорода та музика й музичні мотиви його пісень. Харківські байки Сковороди і погляд його на вагу байок; головні ідеї його окремих байок, Сковорода — перший український байкар. Питання про мову та стиль творів Сковороди. Значіння Сковороди в українському письменстві XVII–XVIII в.в. Сковорода у творах І. П. Котляревського, Гулака Артемовського, Г. Ф. Квітки, Т. Г. Шевченка, П. О. Куліша, нових пролетарських поетів — Тичини й Поліщука
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
270―319
 
Розділ четвертий
 
Погляди на науку Г. С. Сковороди. Погляди його сучасників і колишніх біографів. Оцінки його філософії у Філарета і коротенькі замітки у нових біографів. Оцінка філософії Сковороди у проф. Ф. О. Зеленовського, проф. А. С. Лебедева, Ф. Кудринського, Краснюк, Вол. Ерна, В. Бонч-Бруєвича, П. Милюкова. Моя паралель Г. С. Сковороди і Л. Н. Толстого. Оцінка А. Товкачевського, проф. Гордієвського, проф. Шпета, проф. Яворського
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
320―354
 
Розділ п'ятий
 
Загальна філософська концепція Г. С. Сковороди, вивчена з його творів. Філософія Сковороди є його віра і навпаки. Спекулятивна філософія Сковороди. Дуалізм та монізм і наука про три світи — великий, малий і символічний. Внутрішнє самопізнання. Розум та віра. Практична філософія Сковороди — наука про щастя. Теорія виховання. Символічне розуміння біблії. Значіння особи і філософії Сковороди для сучасного моменту
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
355―374
 
Розділ шостий
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
377―393
 

Надгоробок в с. Сковородинці

Пам'ятник Сковороді на мурі в Чорнухах

ЦІНА 4 КРБ.
№ 21261Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона опублікована до 1 січня 1928 року.
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1932 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.